Aktualności

20 lipca 2016

Kobiety w ciąży i karmiące dziecko piersią w pracy

Prace uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia, nie mogą być wykonywane przez kobiety w ciąży i karmiące dziecko piersią. Zmiana polega na doprecyzowaniu artykułu 176 Kodeksu pracy. W nowelizacji doprecyzowano także upoważnienie dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia określającego wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, przy których nie wolno zatrudniać kobiet. Zawarte w […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
12 lipca 2016

32 dni urlopu wypoczynkowego – Czy są szanse na zmiany?

Ciągła pogoń za pieniądzem i stres związany z wykonywaniem pracy zawodowej lub innych, codziennych obowiązków determinują nasz styl życia. 32 dni urlopu wypoczynkowego, kto z nas nie chciałby takiej zmiany? Na początku czerwca Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) podało do wiadomości publicznej informację, że zamierza starać się o wydłużenie urlopu wypoczynkowego z 26 do 32 dni […]

Aktualności, Inne równie ważne, Prawo Pracy 0 Comment
1 lipca 2016

Znaki i sygnały bezpieczeństwa – co jeśli jest ich za dużo?

Znaki bezpieczeństwa są nieodłącznym elementem prawidłowego oznakowania miejsc pracy. Rolą znaków bezpieczeństwa jest przekazanie określonej informacji związanej z bezpieczeństwem lub jego zagrożeniem. W tym celu wykorzystywane są symbole o różnych barwach, kształtach i układach graficznych. Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
22 czerwca 2016

Wypłacane świadczenie 500 + nie tylko w formie pieniężnej

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym opiekę nad nim i zaspokojenie jego potrzeb życiowych. Kierując się poszanowaniem autonomii rodziny przyjęto, że ingerencja w funkcjonowanie danej rodziny może nastąpić tylko w wyjątkowych, kryzysowych sytuacjach. Jednocześnie przewidziano możliwe do zastosowania w takich sytuacjach mechanizmy, które mają na celu zapobiegać marnotrawieniu […]

Aktualności, Inne równie ważne 0 Comment
17 czerwca 2016

Urlop okolicznościowy – czy pracodawca może nas z niego odwołać?

Tzw. urlopy okolicznościowe to zwolnienia od pracy udzielane pracownikom w związku z określonymi zdarzeniami rodzinnymi i osobistymi (takimi jak ślub pracownika, narodziny dziecka, zgon i pogrzeb bliskiej osoby). Ich celem jest umożliwienie pracownikowi wzięcia udziału w tych zdarzeniach oraz załatwienie spraw z nimi związanych. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia – § 15 i […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
6 czerwca 2016

Minimalna stawka godzinowa 12 zł/brutto przy umowach cywilnoprawnych, czyli tzw. umowach zlecenie.

Od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa ponad 12 zł (kwota będzie waloryzowana) dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych. Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów. Celem zmian jest przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych przez pracodawców. To także ważny postulat związków zawodowych. Jak jest obecnie? Ustawa […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
23 maja 2016

Odzież Ochronna – to nie tylko rękawice

Odzież ochronna w pracy, to nie tylko rękawice czy okulary ochronne. Odzież ochronna ma za zadanie chronić pracownika przed zagrożeniami istniejącymi na jego stanowisku pracy. Noszenie odzieży to sposób skuteczny, ale tylko jeśli jest prawidłowo stosowany jako zabezpieczenie przed środowiskiem pracy. Na co należy zwrócić uwagę? Ocena zagrożenia. W jakich obszarach zakładu powinna być noszona odzież […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment
20 maja 2016

500+ będzie obliczone proporcjonalnie

Świadczenie wychowawcze, przysługujące od 1 kwietnia 2016 r. na drugie i kolejne dzieci, przyznawane w ramach Programu Rodzina 500+, jest świadczeniem miesięcznym wynoszącym 500 zł. Istnieją jednak przypadki, w których należy je obliczyć proporcjonalnie. Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), […]

Aktualności, Inne równie ważne 0 Comment
17 maja 2016

Nowelizacja Kodeksu Pracy, a szara strefa zatrudnienia

Od 1 września 2016 r – Grzywna do 30 tys. zł. będzie grozić pracodawcy, jeśli nie da pracownikowi na piśmie ustaleń, co do warunków zatrudnienia. Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza zmiany również w zakresie dokumentów przy zatrudnianiu pracownika. Albo pisemna umowa, albo potwierdzenie ustaleń, co do zasad zatrudnienia, również na piśmie. Tylko z takim dokumentem nowy […]

Aktualności, Prawo Pracy 0 Comment
12 maja 2016

Podnoszenie ciężarów przez kobiety w pracy, a przepisy BHP

Zgodnie z przepisami bhp kobiety nie powinny podnosić ciężarów o wadze przekraczającej 20 kg przy pracy dorywczej. Przepisy bhp nie przewidują odrębnych norm podczas dźwigania zespołowego kobiet i mężczyzn, tak więc należy przyjąć, że łączny ciężar przedmiotu podnoszonego przez kobietę nie powinien przekraczać 20 kg (maksymalna norma dźwigania przez kobiety przy pracy dorywczej). W myśl […]

Aktualności, BHP w praktyce 0 Comment