Szkolenia finansowane
z Urzędu Pracy

Jesteś osobą bezrobotną lub poszukującą pracy? Skorzystaj w oferty szkoleń finansowanych z Urzędu Pracy! W Mefisto pomożemy zdobyć Ci poszukiwane na rynku pracy umiejętności.

Czym jest dofinansowanie na szkolenie z Urzędu Pracy?

Czym jest dofinansowanie na szkolenie z Urzędu Pracy?

Każdy Urząd Pracy w ramach prowadzenia działań aktywizujących, ma możliwość sfinansowania w pełni szkoleń, które służyć mają podnoszeniu umiejętności oraz kwalifikacji osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz mających powyżej 45 lat.

 

Mefisto, jako firma wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, od lat świadczy usługi szkolenia dla osób otrzymujących dofinansowanie z Urzędu Pracy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu będziesz mieć pewność, że zdobyta wiedza oraz umiejętności pomogą ci znaleźć zatrudnienie.

 

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje od nas certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje oraz uprawnienia- co jest świetnym wkładem przy tworzeniu CV!

 

Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź najczęściej zadawane pytania!

Jakie szkolenia oferuje Mefisto?

Suwnice

Jako operator suwnic będziesz wiedział jak w bezpieczny i profesjonalny sposób przenosić bardzo ciężkie ładunki.

Wózki widłowe

Zostań operatorem wózków widłowych. Zdobyte uprawnienia umożliwią Ci prace w wielu firmach z różnych branż.

Podnośniki

Zdobądź uprawnienia na operatora podestów ruchomych, które wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi praca na wysokościach.

Kurs kadrowo-płacowy

Poznaj od podstaw kadry i płace w naszym szkoleniu! Dzięki niemu otrzymasz niezbędne kwalifikacje, by rozpocząć pracę przy rozliczaniu czasu pracy oraz wynagrodzeń.

Najczęściej zadawane pytania

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem z Urzędu Pracy? Tutaj dowiesz się wszystkich najważniejszych rzeczy, które pomogą Ci je uzyskać!

Dofinansowanie z Urzędu pracy może otrzymać:

 • osoba bezrobotna,
 • osoba poszukująca pracy:
  • będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
  • pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,
  • otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
  • będąca żołnierzem rezerwy,
  • pobierająca rentę szkoleniową,
  • pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
  • będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
  • będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
 • osoba pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

W Urzędzie Pracy należy złożyć wniosek o skierowanie na wybrane szkolenie wraz z uzasadnieniem jego celu, np. duża ilość ofert pracy w regionie z wymogiem posiadania danych uprawnień.

 

Następnie Urząd Pracy na podstawie dostarczonych dokumentów podejmuje decyzję nt. udzielenie dofinansowania na wybrane szkolenie.

Urząd Pracy finansuje szkolenie do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia, a jeśli koszt jest wyższy, osoba posiadająca skierowanie na szkolenie pokrywa różnicę z własnych środków.

By dowiedzieć się czy dofinansowanie Urzędu Pracy w pełni pokryje wybrane szkolenie w Mefisto, skontaktuj się z nami lub z lokalnym Powiatowym Urzędem Pracy.

Pozostałe usługi:

Szkolenia kadrowe

Czy chcesz wkroczyć w świat HR, kadr i płac? A może chcesz po prostu poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie?
Weź udział w naszym treningu!

Szkolenia BHP

BHP, PPOŻ i prawo pracy nie mają dla nas tajemnic – po naszych szkoleniach Ty również będziesz mógł powiedzieć to samo!

Szkolenia online

Nie masz czasu albo możliwości uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym? Sprawdź naszą ofertę szkoleń online!

Szkolenia UDT

Zdobądź uprawnienia na podnośniki, suwnice oraz wózki widłowe. 

Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia.

Obsługa BHP

Szukasz profesjonalnej i kompleksowej obsługi BHP dla swojej firmy? Możesz na nas liczyć – niestraszne nam takie wyzwania.

Chętny do współpracy? Napisz do nas!  Telefon

  Szkolenia:

  +48 577-787-663

  E-mail

  biuro@mefisto.net.pl

  biuro@centrumszkolen.net.pl

  Adres

  58-100 Świdnica

  Ul. Kopernika 34