Obowiązki pracodawcy w okresie zimowym

Okres zimowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, od 1 listopada do 31 marca – wyjątkowo mocno utrudnia pracę na otwartych przestrzeniach, wobec czego może zostać zaliczona do pracy w warunkach szczególnie uciążliwych. Dlatego też, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz wskazanego powyżej rozporządzenia, pracodawca powinien w takiej sytuacji zapewnić swoim podwładnym gorące posiłki oraz napoje.
Ujemne temperatury na zewnątrz mogą wpłynąć na obniżenie ciepłoty w pomieszczeniach, jednak zgodnie z przepisami spadek taki nie może być zbyt duży. Podstawową zasadę określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Co do zasady, temperatura w pomieszczeniach nie może być niższa niż 14°C z wyjątkiem sytuacji, gdy nie pozwalają na to względy technologiczne. Jednakże, wysokość temperatury w pomieszczeniu powinna być także dostosowana do rodzaju pracy – czyli wykorzystywanych metod i wysiłku, który należy  w nią włożyć.
Zgodnie z powyższym, w takich pomieszczeniach jak hale pracy lekkiej, szatnie odzieży wierzchniej, sklepy spożywcze i przemysłowe, zmywalnie i przygotowalnie wstępne w zakładach żywienia zbiorowego, minimalna temperatura nie może spać poniżej 16°C (na podstawie Polskiej Normy PN-82/B-02402 “Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach”). Natomiast w lokalach biurowych i takich, w których wykonywana jest lekka praca fizyczna, powinno być co najmniej 18°C.
Jednakże sama niska temperatura nie jest tu przesłanką wystarczającą. Aby obowiązek zapewnienia ciepłego posiłku powstał, pracownik powinien wykonywać pracę, która na jednej zmianie roboczej wymaga wysiłku energetycznego powyżej 1500 kcal dla mężczyzn oraz 1000 kcal dla kobiet. Natomiast ciepłe napoje należy wydawać wtedy, kiedy temperatura na dworze nie przekracza 10°C.
Wydawanie ciepłych posiłków wiąże się także z obowiązkiem zapewnienia swoim pracownikom pomieszczenia, w którym będą oni mogli je spożyć, a w którym temperatura będzie nie mniejsza niż 16°C. Warto też pamiętać, że posiłku takiego nie można zastąpić ekwiwalentem pieniężnym.
Należy także pamiętać, że jeśli złe warunki pogodowe będą szczególnie nasilone – tzn. wystąpi wiatr wiejący z prędkością powyżej 10 m/s, gęsta mgła, gołoledź, opady deszczu i śniegu czy burze, to prace na wysokości nie mogą zostać przeprowadzone. Zasada ta odnosi się także do prac montażowych, eksploatacji i demontażu rusztowań lub ruchomych podestów roboczych oraz prac rozbiórkowych, jeśli negatywne warunki atmosferyczne zagrażają przewróceniem części konstrukcji obiektu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *