HAŁAS W MIEJSCU PRACY

Hałas w miejscu pracy

W środowisku pracy mamy do czynienia z różnymi czynnikami fizycznymi, jednym z najbardziej powszechnych jest hałas. Jego źródłem są maszyny i urządzenia stosowane w zakładach oraz środki transportu.

Pracodawca może zbadać poziom hałasu specjalnymi miernikami, aby upewnić się czy konieczne jest zlecenie przeprowadzenia profesjonalnych pomiarów. Gdy poziom hałasu jest  powyżej 80 dB należy zlecić to akredytowanemu laboratorium . Wyniki tych pomiarów powinny być dostępne dla pracowników. W zależności od wyników  pomiary należy powtarzać co określony czas.

Jeśli hałas przekracza 85 dB należy  w pierwszej kolejności zredukować hałas u źródła, kolejno stosujemy środki ochrony zbiorowej (np. ekrany), jeśli proces produkcji lub technologie uniemożliwiają zastosować w/w rozwiązań   należ wprowadzić obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej (np. słuchawki, stopery).

Dlaczego ochrona przed hałasem jest taka ważna? Ekspozycja na hałas może powodować uszkodzenia narządu słuchu, ale także powodować skurcz drobnych naczyń tętniczych, występowanie zmian w funkcjonowaniu układu nerwowego i pokarmowego, zakłóceń wzroku (np. upośledzenie rozróżniania barw i ograniczenie pola widzenia), obniża się precyzja ruchów, zmniejsza wydolność psychiczna i fizyczna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *