Badanie profilaktyczne pracownika

Obowiązkiem pracodawcy który zatrudnia nowego pracownika jest skierowanie go na wstępne badania profilaktyczne taki obowiązek dotyczy również pracowników już pracujących wtedy kieruje się na badania kontrolne lub okresowe. Pracodawca zobowiązany jest do wydania skierowania na badania lekarskie wg wzoru który został określony w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy.
Zarówno przepisy Kodeksu pracy jak i jakiekolwiek rozporządzenia nie regulują okresu ważności wydania takiego skierowania w praktyce jednak przyjmuje się okres ważności 30 dni od daty wydania dokumentu.
Prawidłowo wystawione skierowanie na badania powinno zawierać:
•określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane: czyli czy jest to badanie wstępne, okresowe czy kontrolne
•określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,
•informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych,
•aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.
Należy pamiętać, iż nie można dopuści pracownika bez aktualnych badań do pracy oraz w przypadku gdy nastąpiła zmiana stanowiska i konieczne jest wykonanie kontrolnych badań lekarskich po okresie niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *