Badanie Trzeźwości Pracownika

Badanie Trzeźwości Pracownika

Zgodnie z art. 17 ustawy  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pracodawca ma prawo skontrolować trzeźwość pracownika, jedynie gdy istnieje podejrzenie, że dana osoba jest nietrzeźwa (opóźniona reakcja, chwiejny chód, alkoholowa woń) i pracownik wyraził zgodę na badanie alkomatem, bądź na prośbę pracownika. Badanie musi być przeprowadzone alkomatem z atestem. Pracownik podczas badania może zażądać obecności osoby trzeciej, oraz powtórzenia badania.

Co zrobić w sytuacji, gdy pracownik odmawia wykonania badania alkomatem?

W takiej sytuacji pracodawca, chcąc wykonać badanie alkomatem, powinien wezwać odpowiednie organy (najczęściej policję), wówczas pracownik nie może odmówić wykonania badania.

Pracownik ma prawo nie zgodzić się z wynikiem badania alkomatem. Wtedy może poddać się testom z krwi, których koszt ponosi pracodawca. Jeśli jednak wynik wykaże obecność alkoholu we krwi, pracodawca może obciążyć kosztami badania pracownika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *