RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE

Każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania materiałów, przedmiotów, ładunków przez jednego lub więcej pracowników to ręczne prace transportowe. W tym przemieszczanie ich poprzez: unoszenie, podnoszenie, układanie, przenoszenie, przesuwanie.
Aby pracownik mógł transportować ręczenie ładunek powinien odbyć szkolenie ogólne bhp oraz stanowiskowe, a także posiadać kwalifikacje zdrowotne potwierdzone przez lekarza medycyny pracy. Ponadto powinien zapoznać się z oceną ryzyka zawodowego oraz obowiązującymi na stanowisku pracy instrukcjami. Pracodawca obowiązany jest do wyposażenia pracownika w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, odpowiednią odzież i obuwie robocze.
Podczas wykonywania prac transportowych pracownik powinien przestrzegać wskazanych norm dźwigania znajdujących się w poniższej tabeli:
Masa podnoszonych przedmiotów na wysokość powyżej obręczy barkowej nie może przekraczać:
-dla mężczyzn – 21kg przy pracy stałej, 35kg przy pracy dorywczej;
-dla kobiet – 8 kg przy pracy stałej oraz 14 kg przy pracy dorywczej,
Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika na odległość przekraczającą 25 m, masa przenoszonych przedmiotów nie może przekraczać:
– dla kobiet – 12 kg,
– dla mężczyzn – 30 kg.
Transport zespołowy powinien odbywać się po uprzednim doborze pracowników pod względem wieku, wzrostu i siły oraz zapewnieniu nadzoru pracownika doświadczonego w zakresie stosowania odpowiednich sposobów ręcznego przemieszczania przedmiotów i organizacji pracy, wyznaczonego w tym celu przez pracodawcę.
Niedopuszczalne jest zespołowe ręczne przemieszczanie przedmiotów na odległość przekraczającą 25m lub o masie przekraczającej 500 kg dla mężczyzn i 200 kg dla kobiet.
Nie należy ręcznie transportować przedmiotu, gdy:
-przedmiot jest zbyt ciężki, za duży, nieporęczny lub trudny do utrzymania według oceny osoby kierującej pracownikami,
-przedmiot jest niestabilny lub jego zawartość może się przemieszczać,
-przedmiot jest usytuowany tak, że wymaga trzymania lub operowania w odległości od tułowia pracownika albo ma tendencję do wyginania się lub obwijania wokół tułowia pracownika,
-kształt lub struktura przedmiotu może powodować urazy u pracownika,
-przemieszczanie przedmiotu może być wykonywane tylko przez skręt tułowia,
-wykonanie pracy wymaga pochylenia tułowia pracownika o kąt większy niż 45° lub wykonywania czynności przemieszczania w pozycji niestabilnej,
-stanowisko pracy lub jego otoczenie uniemożliwia przemieszczanie przedmiotu na wysokości zapewniającej bezpieczeństwo lub przy prawidłowej pozycji ciała pracownika,
-powierzchnia jest nierówna, stwarzająca zagrożenie przy poruszaniu się lub jest śliska,
-podłoga i powierzchnia robocza mają różne poziomy, co wymusza przemieszczanie przedmiotów na różnych wysokościach,
-podłoga lub powierzchnia jest niestabilna,
-przedmiot ogranicza pole widzenia pracownika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *