Ręczne prace transportowe – podstawy

Czym są ręczne prace transportowe?

Ręczne prace transportowe to każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników. W tym przemieszczanie ich poprzez:

 • unoszenie,
 • podnoszenie,
 • układanie,
 • pchanie,
 • ciągnięcie,
 • przenoszenie,
 • przesuwanie,
 • przetaczanie,
 • przewożenie.

Czy każdy pracownik może wykonywać ręczne prace transportowe?

Do ręcznych prac transportowych można dopuścić pracownika, który:
a) odbył wstępne badania lekarskie i uzyskał od uprawnionego lekarza orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku, związanej z transportem ręcznym,
b) został przeszkolony i zapoznany z przepisami oraz zasadami bhp dotyczącymi:

 • przemieszczanych przedmiotów – ich masy, położenia środka ciężkości, rodzaju substancji itp.,
 • dopuszczalnego obciążenia roboczego stosowanych w magazynie regałów,
 • zagrożeń wynikających z wykonywanej pracy i urazów, na jakie może być narażony w przypadku nie respektowania wymagań przepisów i zasad bhp,
 • sposobu bezpiecznego i najmniej uciążliwego wykonania zadania. Łącznie ze wskazaniem rodzaju sprzętu pomocniczego i środków ochrony indywidualnej, które należy zastosować.

Organizując prace powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby zastosowane metody zapewniały:

 • ograniczenie długotrwałego wysiłku fizycznego (w tym stosowanie odpowiednich przerw w pracy);
 • wyeliminowanie odpowiedniego obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego pracownika (zwłaszcza urazów kręgosłupa) związanego z rytmem pracy wymuszonym procesem pracy;
 • ograniczenie do minimum odległości ręcznego przemieszczania przedmiotów;
 • uwzględnienie wymagań ergonomii.

Podstawowe zasady i sposoby bezpiecznej pracy

Przy ręcznym przemieszczaniu ciężarów (podnoszeniu i przenoszeniu) należy przestrzegać następujących przepisów i zasad bhp:

 • przemieszczane przedmioty należy trzymać jak najbliżej ciała. Należy zgiąć kolana, ale nie więcej niż do kąta prostego, unosząc ciężar należy prostować jednocześnie kolana, biodra i kręgosłup.
 • należy starać się utrzymywać ciężar w rękach jak najkrócej i unikać dużej częstotliwości podnoszenia (szybkiego tempa pracy),
 • podczas podnoszenia należy minimalizować ruchy tułowia (pochylenia, skłony, skręcenia). Pochylenie tułowia pracownika nie powinno przekraczać 45°.
 • należy unikać podnoszenia obiektów dużych, wykraczających swoim kształtem poza zasięg rąk i ograniczających widzenie. Oraz obiektów z przemieszczającym się środkiem ciężkości,
 • ciężary należy przenosić na opuszczonych rękach,
 • powierzchnie, po których przedmioty są przemieszczane ręcznie powinny być równe, stabilne i nieśliskie,
 • opakowania przedmiotów przemieszczanych ręcznie powinny być odpowiednio wytrzymałe i nie powinny posiadać ostrych krawędzi. Jeżeli kształt lub rozmiar opakowania utrudnia albo uniemożliwia bezpieczne ich przemieszczanie, opakowanie takie powinno być wyposażone w odpowiednie uchwyty,
 • ostre, wystające elementy przedmiotów przemieszczanych powinny być zabezpieczone w sposób zapobiegający powstawaniu urazów,
 • sposób rozmieszczenia przedmiotów w opakowaniach powinien zapewniać ich stabilność podczas przemieszczania,
 • wydatek energetyczny netto niezbędny do wykonywania pracy związanej z wysiłkiem fizycznym, w tym z podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów, w czasie zmiany roboczej nie może przekraczać dla:
 • kobiet 5000 kJ, a przy pracy dorywczej 20 kJ/min,
 • mężczyzn 8400 kJ, a przy pracy dorywczej 30 kJ/min.
 • dla młodocianych kobiet – w odniesieniu do 6-godzinnego dobowego czasu pracy – 2300 kJ, a w odniesieniu do wysiłków krótkotrwałych 10,5 kJ na minutę,
 • dla młodocianych mężczyzn – w odniesieniu do 6-godzinnego dobowego czasu pracy – 3030 kJ, a w odniesieniu do wysiłków krótkotrwałych 12,6 kJ na minutę.

Jak dźwigać?

Mężczyźni przed podniesieniem ładunku powinni:

 • podejść jak najbliżej do ładunku i jeżeli jest to możliwe okraczyć go, przy czym stopy powinny być lekko rozwarte;
 • przykucnąć obok podnoszonego ciężaru;
 • wyprostować grzbiet i mocno uchwycić ładunek w taki sposób, aby nie wysunął się z rąk;
 • podnosić ładunek przez prostowanie nóg, przy czym grzbiet powinien być przez cały czas wyprostowany.
Prawidłowe podnoszenie przedmiotów przez mężczyznę

Kobiety przed podniesieniem ładunku powinny:

 • przyklęknąć na jedno kolano w taki sposób, żeby jak najściślej przylegało ono do ładunku, przy czym stopa drugiej nogi powinna znajdować się ok. 30 cm od ładunku;
 • uchwycić z obu stron ładunek w taki sposób, żeby nie wysunął się z rąk i nie upadł na ziemię, gdyż mógłby spowodować urazy stóp,
 • wyprostować grzbiet tak, aby stworzył on linię prostą;
 • podnosić ładunek przez prostowanie nóg, przy czym grzbiet musi być cały czas wyprostowany.
  Prawidłowe podnoszenie przedmiotów przez kobietę
  Porównanie obciążenia
Prawidłowe podnoszenie przedmiotów przez kobietę

Dopuszczalne wartości mas przedmiotów podnoszonych- tabela (w kg):

Wartości dopuszczalne mas przenoszonych pod górę przedmiotów po nierównej powierzchni, pochylniach lub po schodach, których kąt nachylenia nie przekracza 30°, a wysokość przekracza 4 m, wynoszą:

 • dla kobiet – 12 kg,
 • dla mężczyzn – 30 kg,

Wartości dopuszczalne mas przenoszonych pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30°, a wysokość przekracza 4 metry, niezależnie od odległości, na jaką przedmioty są przenoszone, to masa tych przedmiotów nie może przekraczać:

 • dla kobiet – 8 kg przy pracy stałej oraz 12 kg przy pracy dorywczej,
 • dla mężczyzn – 20 kg przy pracy stałej oraz 30 kg przy pracy dorywczej.
 • masa przedmiotu przenoszonego przez pracownika używającego drabiny nie może przekraczać 10 kg; niedopuszczalne jest stosowanie drabiny jako drogi stałego transportu,

Masa przedmiotów podnoszonych przez jednego pracownika na wysokość powyżej obręczy barkowej nie może przekraczać:

 • dla kobiet – 8 kg przy pracy stałej oraz 14 kg przy pracy dorywczej,
 • dla mężczyzn – 21 kg przy pracy stałej oraz 35 kg przy pracy dorywczej.

Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika na odległość przekraczającą 25 metrów, masa przenoszonych przedmiotów nie może przekraczać:

 • dla kobiet – 12 kg,
 • dla mężczyzn – 30 kg.

Potrzebujesz przygotować Instrukcję ręcznych prac transportowych? Nie wiesz za co się zabrać?
Czyli jednak przeznaczenie istnieje! 😉 Łap za kontakt do nas i nie zawracaj sobie tym głowy – dokumenty przygotujemy za Ciebie!

tel. 577-787-663 lub zakładka kontakt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *