instrukcja

Dokumentacja BHP- cudzoziemcy, pracownicy

Język dokumentacji BHP w firmie zatrudniającej obcokrajowców Obecnie pracę mogą wykonywać zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy, np. osoby obywatelstwa Ukraińskiego. Tak jak pracownicy

Ręczne prace transportowe – podstawy

Czym są ręczne prace transportowe? Ręczne prace transportowe to każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników.