Dokumentacja BHP- cudzoziemcy, pracownicy

Język dokumentacji BHP w firmie zatrudniającej obcokrajowców

Obecnie pracę mogą wykonywać zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy, np. osoby obywatelstwa Ukraińskiego.

Tak jak pracownicy polscy, tak również i oni mają prawo do bezpiecznych warunków pracy. Muszą również być świadomi bezpiecznego sposobu wykonywania pracy oraz zagrożeń, jakie towarzyszą tej pracy.

Dlatego warto z wyprzedzeniem zadbać o przetłumaczenie wszystkich niezbędnych dokumentów, aby zapoznać z nimi pracownika, dla którego bariera językowa może stanowić przeszkodę.

Potrzebujesz szkolenia BHP dla obcokrajowca?
Sprawdź tutaj!

Bariera językowa

Pracownicy nie władający biegle językiem polskim stykają się na co dzień z wieloma wyzwaniami- czy to w życiu prywatnym, czy zawodowym. Kontakty osobiste często ograniczają do osób, które władają tym samym językiem. Jednak z perspektywy pracodawcy- każdy, bez względu na to jakim językiem włada ma prawo do bezpiecznych warunków pracy.

Konieczne informacje dla pracowników obcojęzycznych

Z wyposażeniem i prawidłowym stosowaniem wspomnianych środków ochronnych nie ma większego problemu. Nie jest to przesadnie skomplikowane i bariera językowa nie jest tu szczególną przeszkodą. Jednak osoby zatrudnione pochodzenia ukraińskiego, podobnie jak pracownicy polscy powinni mieć przekazane informacje o:

  • zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach. W tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników;
  • działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń dla życia i zdrowia;
  • pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Do tego dochodzi wyeksponowany obowiązek zapoznania pracowników z:

  • instrukcjami bhp,
  • oceną ryzyka zawodowego,
  • regulaminem pracy,
  • regulaminem wprowadzonego monitoringu zakładowego mającego na celu przyczynienie się do poprawy bezpieczeństwa pracy.

Przekazanie informacji pracownikom pochodzenia ukraińskiego, których znajomość języka polskiego ogranicza się do grzecznościowych zwrotów, a nie specjalistycznej siatki pojęciowej wynikającej z prawa pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy powoduje, iż przedstawienie informacji w języku polskim jest równoznaczne z nie przedstawieniem takich informacji.

Czy ktoś to sprawdza?

Tak! Inspekcja pracy z roku na rok stawia sobie na piedestale problematykę zatrudniania cudzoziemców. Jest to spowodowane nie tylko dużym napływem pracowników. Również statystki które pokazują, że duża część wypadków przy pracy występuje właśnie z udziałem takich osób.

Czy jest konkretny przepis uprawniający do sprawdzenia przez PIP czy w zakładzie tłumaczone są dokumenty?

Nie- ale! Uwzględniając jednak obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz wypełnienia wspomnianych wcześniej obowiązków również względem obcokrajowców należy przyjąć, że inspektor będzie miał prawo zweryfikować wypełnienie obowiązków informacyjnych z zakresu bhp w sposób dla pracowników z Ukrainy zrozumiały. Nabierze to szczególnego znaczenia w sytuacji gdy pracownik ze wschodu ulegnie wypadkowi przy pracy. Szczególnie gdy będzie to wypadek ciężki zbiorowy lub śmiertelny. W takim przypadku brak zapewnienia tłumaczenia dokumentów będzie mogło być przez inspektora oraz prokuratora uznane jako okoliczność obciążająca.

Źródło.


Napisz do nas na:
biuro@centrumszkolen.net.pl

Lub zadzwoń:
577-787-663 lub 731-414-087

Przekonaj się, że szkolenia online to oszczędność czasu i wygoda.

 

 

 

Tagi: bhp, szkolenie bhp, ocena ryzyka, ukraińcy, obcokrajowcy, uchodźcy, ukraina, pracownik z ukrainy, instrukcja bhp, pomoc bhp, język dokumentacji, dokumenty bhp, dokumentacja bhp.