dokumentacja

Dokumentacja BHP- cudzoziemcy, pracownicy

Język dokumentacji BHP w firmie zatrudniającej obcokrajowców Obecnie pracę mogą wykonywać zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy, np. osoby obywatelstwa Ukraińskiego. Tak jak pracownicy

Zasady przechowywania dokumentacji

Kadrowa na wagę złota    Stare zasady przechowywania dokumentacji   Do końca 2018 r. okres archiwizacji dokumentacji pracowniczej był zróżnicowany i zależał od rodzaju przechowywanych