Zasady przechowywania dokumentacji

Kadrowa na wagę złota 
 
Stare zasady przechowywania dokumentacji
 
Do końca 2018 r. okres archiwizacji dokumentacji pracowniczej był zróżnicowany i zależał od rodzaju przechowywanych dokumentów.
 
50 lat minęło…
 
Wynikało to z okresu przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy (art. 291 § 1 K.p.) oraz obowiązku archiwizowania dokumentów takich jak listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody potwierdzające ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, które należy przechowywać przez 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika (art. 125a ust. 4 ustawy emerytalnej). Wspomnijmy, że 50-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej określał też art. 51u ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.
 
Likwidacja, upadłość
 
Zgodnie z tym przepisem, w przypadku postawienia pracodawcy w stan likwidacji lub ogłoszenia jego upadłości, odpowiednio likwidator lub syndyk masy upadłości miał obowiązek wskazania podmiotu prowadzącego działalność w dziedzinie przechowywania dokumentacji, któremu zostanie ona przekazana do dalszego przechowywania oraz zapewnić na ten cel środki finansowe na czas, jaki pozostał do końca 50-letniego okresu przechowywania dokumentacji, liczonego od zakończenia pracy u danego pracodawcy (dla dokumentacji osobowej) oraz wytworzenia dokumentacji (dla dokumentacji płacowej).
 
Zatem okres przechowywania należy dostosować do rodzaju dokumentów.

 
Nie wiesz o czym mowa?
 
Kadry nie są takie łatwe jak wszyscy mówili?
 
Do końca stycznia masz możliwość zapisania się na kurs Kadrowo-Płacowy, gdzie odświeżysz sobie wiedzę w tym zakresie. Ale nie tylko!
Nasz kurs to PRAKTYKA a nie sama sucha teoria, będziesz rozwiązywać prawdziwe problemy z którymi borykają się kadrowe na co dzień. ????
 
Znamy ten stres podczas okresu wynagrodzeń. Też to przechodziliśmy. ????????
 
Co ja będę dłużej Cię przekonywała? Zapisz się na kurs i przekonaj się sam! ????
 
Tagi: kadry, kadry i płace, dokumentacja, pracownik, pracodawca, kadrowa, obowiązki, teczki, akta, akta osobowe, przepisy, zasady.