Zmiany Covid

Zmiany w sprawie Covid?

Temat nadal na czasie, czyli możliwość żądania przez pracodawcę informacji o szczepieniu przeciwko Covid i inne zmiany w projekcie ustawy.

Stanowisko Rządu

Rada Ministrów w dniu 18 stycznia br. zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (druk nr 1846).

Jak czytamy w informacji opublikowanej na rządowej stronie internetowej:

“Rząd pozytywnie ocenia poselski projekt ustawy, który umożliwi pracodawcom sprawowanie rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia COVID-19 w zakładzie pracy.  Aby ograniczyć COVID-19, pracodawca powinien mieć bowiem możliwość weryfikacji statusu zdrowotnego pracowników oraz osób pozostających w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą. Rozwiązanie to pozwoli zapewnić bezpieczne warunki w zakładach pracy.”

Najważniejsze rozwiązania poselskiego projektu ustawy:
  • Pracodawca będzie mógł żądać od pracownika lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą okazania informacji o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19. Lub posiadaniu ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. A także informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2.
  • Pracownicy lub osoby, które pozostają w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą będą mogły wykonywać nieodpłatne testy w kierunku SARS-CoV-2.  W tym finansowane ze środków publicznych.
  • Pracodawca będzie mógł delegować pracowników lub osoby, które pozostają z nim w stosunku cywilnoprawnym, do obowiązków poza stałym miejscem pracy. Oraz  do innego rodzaju pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy. Dotyczyć to będzie osób, które przekazały informacje o braku zaszczepienia przeciwko COVID-19 lub braku przebycia infekcji wirusa SARS-CoV-2. Chodzi także o osoby, które  posiadają pozytywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. 
  • Weryfikacja tożsamościzakładach pracy odbywać się będzie przez okazanie dokumentu poświadczającego stan zdrowia w kontekście choroby COVID-19.  Będzie można dokonać tego za pomocą nowej aplikacji mobilnej (Skanera Certyfikatów COVID), udostępnionej  bezpłatnie przez Centrum e-Zdrowia.
  • Przedsiębiorstwa, zatrudniające wyłącznie osoby zaszczepione, ozdrowieńców lub osoby posiadające negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2,nie będą podlegały ograniczeniom. 

Rząd wskazuje jednocześnie, że uzasadnienie poselskiego projektu ustawy powinno zostać uzupełnione o przepis finansowania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2. Będą to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Koronawirusa.”.

Źródło.