płace

Premia a podstawa urlopowa

Czy premia może być uznawana do podstawy urlopowej? ???? Premia. Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie by uzyskał, gdyby w tym czasie

Zmiany wynagrodzeń młodocianych

Zmiany dla młodocianych Od 1 marca br. nastąpiła zmiana minimalnych stawek wynagrodzeń dla młodocianych. Są one obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce

Lista obecności

Lista obecności jak prawidłowo ją wypełniać? Prowadzenie list obecności nie jest obowiązkowe, choć w praktyce kadrowej przydatne. Może bowiem służyć sporządzaniu dokumentu zaliczanego

Ponowne zatrudnienie- kwestia akt osobowych

Ponowne zatrudnienie pracownika i akta osobowe Nie zawsze, jest konieczne wpinanie do nowych akt dokumentów (odpisów dokumentów), które pracodawca zgromadził w poprzednim zatrudnieniu. (np. potwierdzających

Zasady przechowywania dokumentacji

Kadrowa na wagę złota    Stare zasady przechowywania dokumentacji   Do końca 2018 r. okres archiwizacji dokumentacji pracowniczej był zróżnicowany i zależał od rodzaju przechowywanych