Tag: zasady

Oświadczenia pracownika- przechowywanie

Przechowywanie oświadczeń pracownika Polski Ład Wprowadzenie od stycznia 2022 r. zmian podatkowych określanych mianem Polskiego Ładu wiąże się dla firm z koniecznością archiwizowania

Zasady przechowywania dokumentacji

Kadrowa na wagę złota    Stare zasady przechowywania dokumentacji   Do końca 2018 r. okres archiwizacji dokumentacji pracowniczej był zróżnicowany i zależał od rodzaju przechowywanych