kadry

Prawo pracy w firmie

Prawo Pracy w firmie Co jeśli osoby odpowiedzialnej nie ma w Polsce? Jak może ona przekazać sprawy z zakresu prawa pracy osobie zatrudnionej w siedzibie firmy? Czy tak w ogóle

Przerwy w pracy

Przerwa śniadaniowa i lunchowa Każdy pracownik przychodząc do pracy wyczekuje przerwy śniadaniowej, lunchowej lub innej formy przerwy od pracy. Z punktu kadrowego zastanowimy się

Premia a podstawa urlopowa

Czy premia może być uznawana do podstawy urlopowej? ???? Premia. Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie by uzyskał, gdyby w tym czasie

Zmiany wynagrodzeń młodocianych

Zmiany dla młodocianych Od 1 marca br. nastąpiła zmiana minimalnych stawek wynagrodzeń dla młodocianych. Są one obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce

Lista obecności

Lista obecności jak prawidłowo ją wypełniać? Prowadzenie list obecności nie jest obowiązkowe, choć w praktyce kadrowej przydatne. Może bowiem służyć sporządzaniu dokumentu zaliczanego

Oświadczenia pracownika- przechowywanie

Przechowywanie oświadczeń pracownika Polski Ład Wprowadzenie od stycznia 2022 r. zmian podatkowych określanych mianem Polskiego Ładu wiąże się dla firm z koniecznością

Ponowne zatrudnienie- kwestia akt osobowych

Ponowne zatrudnienie pracownika i akta osobowe Nie zawsze, jest konieczne wpinanie do nowych akt dokumentów (odpisów dokumentów), które pracodawca zgromadził w poprzednim zatrudnieniu. (np. potwierdzających

Dyskryminacja-pracownik vs. pracodawca

DYSKRYMINACJA – rozwiązywanie problemów- złoty HR Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia z powodu dyskryminacji pracownika. Sytuacja Pracownik składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy 

Zasady przechowywania dokumentacji

Kadrowa na wagę złota    Stare zasady przechowywania dokumentacji   Do końca 2018 r. okres archiwizacji dokumentacji pracowniczej był zróżnicowany i zależał od rodzaju