Zwolnienie lekarskie – jakie wynagrodzenie?

Przyszła jesień… Sezon jesienno-zimowy to czas, kiedy obserwuje się zwiększoną częstość zachorowań na choroby infekcyjne. Bardzo często obwiniamy za ten stan naszą zmniejszoną odporność w tym czasie. I rzeczywiście, często tak się właśnie dzieje. Warto jednak wiedzieć, że przeciętna osoba dorosła zapada na przeziębienie 2-4 razy w roku, natomiast dzieci mogą chorować nawet 2-3 razy częściej niż dorośli.

Czuję się średnio na jeża

Jeśli zaczynasz czuć, że choroba już się do Ciebie dobiera- nie zgrywaj bohatera! Czas pandemii pokazał nam, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Pamiętaj, że chodząc do pracy w niepewnym samopoczuciu nie tylko narażasz siebie na pogorszenie swojego stanu zdrowia- Twoi współpracownicy mogą również zachorować! Masz prawo do skorzystania ze zwolnienia lekarskiego- więc nie wahaj się go użyć, wtedy kiedy jest to konieczne! Ale czy na pewno masz do tego prawo? I jak wygląda cała sprawa L4?

Nie narażaj współpracowników- jesteś chory? Zostań w domu!

Prawo do zasiłku chorobowego

Prawo do zasiłku chorobowego nabywasz po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia (okres wyczekiwania).

Okres ten jest zróżnicowany w zależności od charakteru ubezpieczenia.

Jeśli podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu:

 • obowiązkowo – prawo do zasiłku nabywasz po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego,
 • dobrowolnie – prawo do zasiłku nabywasz po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Do okresu Twojego ubezpieczenia zalicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni albo jest spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy.

Zasiłek chorobowy bez okresu wyczekiwania przysługuje Ci, jeśli jesteś:

 • absolwentem szkoły lub uczelni lub osobą, która zakończyła kształcenie szkole doktorskiej i zostałeś objęty ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpiłeś do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznych i weterynarii – od daty złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacji – od daty zaliczenia ostatniej przewidzianej w planie studiów praktyki) albo zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej,
 • ubezpieczony, a Twoja niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
 • ubezpieczony obowiązkowo i masz co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
 • posłem albo senatorem i przystąpiłeś do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji,
 • funkcjonariuszem Służby Celnej, który przyjął propozycję pracy i stał się pracownikiem w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej.

Jakie dostanę wynagrodzenie za L4?

Od 1 lipca 2023 r. podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu  13,71%  z 3600 zł. Zatem od 1 lipca 2023 r. podstawa wymiaru zasiłków należnych za okres od lipca 2023 r. nie może być niższa niż 3.106,44 zł przy pełnym etacie. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy przysługuje pracownikowi przez 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (lub 14 dni w przypadku osób, które ukończyły 50 rok życia). Oznacza to, że za ten okres wynagrodzenie wypłaca pracodawca. Wysokość pensji jest ustalana w zależności od tego, czym spowodowana jest niezdolność do wykonywania obowiązków. Poziom wynagrodzenia ze względu na zwolnienie lekarskie prezentuje poniższa tabela.

Sprawdź ile % wynagrodzenia otrzymasz będąc na L4

Jak policzyć swoje wynagrodzenie?

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe w 2023 r.?

 1. Od podstawy wynagrodzenia chorobowego należy odjąć składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe. Czyli od wyliczonej podstawy należy odliczyć wysokość procentu na składki ubezpieczeń społecznych pokrywanego przez pracownika. Jest to 13,71%.
 2. Za jeden dzień niezdolności do pracy osobie ubezpieczonej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1/30 podstawy wymiaru świadczenia chorobowego. Podstawę po pomniejszeniu składek dzielimy przez 30 dni. (niezależnie od faktycznej liczby dni kalendarzowych w danym miesiącu).
 3. Otrzymany wynik mnożymy przez procent wynagrodzenia przysługującego za okres zwolnienia lekarskiego. Daje nam to wynagrodzenie za jeden dzień choroby, które następnie należy przemnożyć przez liczbę dni niezdolności do pracy.
 4. Aby ustalić wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, dzielimy płacę zasadniczą przez 30. Otrzymaną wartość należy pomnożyć przez liczbę dni kalendarzowych zwolnienia lekarskiego. Powstały wynik odejmuje się od płacy zasadniczej i otrzymuje się wynagrodzenie za dni, w których świadczono pracę.

Chory = niezdolny do pracy

Oczywiście ten wpis nie ma zachęcić Cię do nieustającego el quatro. Chcemy, widzieć Cię całego i zdrowego razem z nami w pracy! 😉

Jednak ludzkim jest zachorować! Pamiętaj o tym, że podczas choroby nie jesteś sprawny w 100% a ten jeden brakujący % może spowodować wypadek przy pracy, lub narażenie zdrowia lub życia Twoich współpracowników. Nie lekceważ symptomów nawet zwykłego przeziębienia- skorzystaj z dostępnych środków profilaktycznych, wylecz się i wróć do nas w pełni sprawny i gotowy do realizacji zadań!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *