Zmiany w przepisach- dofinansowanie posiłków

Od 1 września 2023 roku zmieniły się kolejne przepisy. Co tym razem? Chodzi o dofinansowanie posiłków profilaktycznych dla pracowników. Sprawdź, czy: nie musisz ich zapewniać, a także jaka jest podstawa wymiaru składek?

Podsumujmy zmiany

Od piątku, 1 września 2023 roku, wzrosła z 300 zł do 450 zł maksymalna kwota dofinansowania posiłków pracowniczych, która jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. To efekt wejścia w życie zmienionego rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Chodzi o rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 1665).

Wprowadziło ono zmianę w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. polegającą m.in. na zmianie par. 2 ust. 1 pkt 11.

Co się zmienia?

Zgodnie z tym przepisem, od 1 września 2023 r. podstawy wymiaru składek nie stanowi:

  • wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu
  • wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych

Wszystko to do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł.

Do tej pory, kwota ta była niższa i wynosiła maksymalnie 300 zł miesięcznie.

Sprawdź, czy nie musisz zapewnić posiłków swojemu pracownikowi!

Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. §1. Pracodawca zapewnia posiłki pracownikom wykonującym prace:

  • związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet,
  • związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,
  • wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10oC lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25oC,3)związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,
  • pod ziemią.
  • wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca,

UWAGA! Art.  232.  KP [Obowiązek zapewnienia profilaktycznych posiłków i napojów]

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania.

Ważne: Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.

Nie jesteś pewien czy Twoi pracownicy powinni mieć zapewnione posiłki profilaktyczne?

Nikt nie jest omnibusem! Wiemy, że jako pracodawca masz na głowie wystarczająco dużo spraw do załatwienia, nie dokładaj sobie więcej. Nie jesteś pewien, czy powinieneś zapewnić posiłki profilaktyczne swoim pracownikom? Skorzystaj z konsultacji- zapoznamy sie z Twoim profilem działalności, sprawdzimy przepisy i wrócimy do Ciebie z odpowiedzią!

Sprawdź co możemy Ci zaoferować- kliknij tutaj.

Lub skontaktuj się z nami:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *