Jak prawidłowo udzielić dnia wolnego za święto przypadające w sobotę

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wymiaru czasu pracy z dnia 2 października 2012 r.

2 października 2012 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok uznający art. 130 § 21 za niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. W myśl tego przepisu, jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy o 8 godzin. Trybunał uznał, iż przepis ten narusza konstytucyjną zasadę równości, bezpodstawnie różnicując liczbę dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom.

Skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego wspominany artykuł 130 § 21 Kodeksu pracy utracił moc z dniem ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, czyli z dniem 8 października 2012 r.

Podsumowując, od 8 października zgodnie z art. 130 § 2 „Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.” . Zmiany te są, oczywiście, korzystne dla pracowników. Przykładowo, jeżeli pracownik pracuje 40 godzin tygodniowo od pn. do pt., to w przypadku gdy święto wolne od pracy wypadnie w sobotę będzie przysługiwał mu dodatkowy dzień wolny od pracy.

Zmiana ta jest ważna również z innego powodu, a mianowicie uniemożliwia ona pracodawcy manipulowanie rozkładem czasu pracy w taki sposób, by dni wolne od pracy celowo przypadały w święta ustawowo wolne, aby nie obniżać dodatkowo wymiaru czasu pracy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz w tekście Kodeksu pracy, który można pobrać ze strony Sejmu RP

We wszystkie dni świąteczne wolne od pracy, nawet te, które przypadają w niedziele, obowiązuje zakaz handlu w placówkach handlowych (art. 1519a Kodeksu pracy). Oznacza to, że pracownicy zatrudnieni w takich placówkach nie mogą w te dni wykonywać pracy.

Zmiany w Kodeksie Pracy — 24 września 2010 r.

W piątek 24 września 2010 r. Sejm zadecydował (Dz.U. Nr 224, poz. 1459), że święto Trzech Króli będzie dniem wolnym od pracy począwszy od 2011 r. Dzięki temu pracownicy zyskali dodatkowy, trzynasty dzień świąteczny w roku, jednak kosztem utraty innego przywileju. Do tej pory, jeśli święto wolne od pracy wypadało w sobotę będącą normalnie dniem wolnym od pracy w danej firmie, to pracownikowi przysługiwał z tego tytułu dodatkowy dzień wolny w innym terminie. Począwszy od 1 stycznia 2011 r. dodatkowy dzień wolny z tego tytułu nie przysługiwał.

Pracodawca, który jest zobowiązany do udzielenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę musi pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

  1. Po pierwsze: to pracodawca wyznacza dzień wolny. Co do zasady termin dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę pracodawca wyznacza samodzielnie. Ponadto przełożony nie ma obowiązku ustalać tego terminu ze swoją załogą. Pracodawca, który nie chce narzucać terminu dnia wolnego może jednak przychylić się do propozycji pracowników.
  2. Po drugie: ważny jest okres rozliczeniowy. Dni wolne z tytułu święta przypadającego w sobotę dla pracowników zatrudnionych przez przeciętnie pięć dni w tygodniu pracodawca powinien wyznaczyć w przyjętym okresie rozliczeniowym, którym pracownicy są objęci. Udzielenie dnia wolnego z tego tytułu może zatem nastąpić zarówno przed dniem świątecznym obniżającym wymiar czasu pracy, jak też po takim dniu. Pisemne wnioski pracowników w sprawie odebrania dnia wolnego nie są wymagane! Wystarczy w tym zakresie uwzględnienie takiego dnia wolnego w karcie ewidencji czasu pracy pracownika.
  3. Po trzecie: urlop i choroba. Dzień wolny od pracy z tytułu święta przypadającego w sobotę należy się każdemu pracownikowi, który świadczy pracę od poniedziałku do piątku. Tak więc dzień wolny powinien otrzymać również pracownik, który przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jedynym warunkiem jest to, aby przypadał on po powrocie pracownika do pracy. Jeżeli natomiast pracownik będzie na: urlopie wypoczynkowym, urlopie macierzyńskim lub zwolnieniu lekarskim w dniu, który miał wyznaczony jako wolny za święto przypadające w sobotę, pracodawca nie będzie miał obowiązku udzielenia mu innego dnia wolnego. Uznaje się, że jeżeli dzień wolny od pracy za święto przypada w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika, uważa się, że pracownik go „wykorzystał”. Ponieważ nie świadczył w tym dniu pracy.

W 2023 r. będzie 1 święto przypadające w sobotę. Będzie to 11 listopada- Narodowe Święto Niepodległości. W 2023 roku jest 250 dni pracujących, co daje wymiar czasu pracy na poziomie 2000 godzin. Dni wolnych od pracy będzie w sumie 115, z czego 12 to dni wolne ustawowo.

2023- dni wolne od pracy

Poniżej umieszczono zestawienie wymiaru czasu pracy w poszczególnych miesiącach roku 2023. Całkowity, roczny wymiar czasu pracy wynosi 2000 godziny (250 dni x 8 godz.).

MiesiącLiczba godzin pracyLiczba dni pracyLiczba dni wolnych
Styczeń1682110
Luty160208
Marzec184238
Kwiecień1521911
Maj1682110
Czerwiec168219
Lipiec1682110
Sierpień176229
Wrzesień168219
Październik176229
Listopad1602010
*wliczono 1 dzień wolnego za święto w sobotę
Grudzień1521912
Łącznie2000250115

Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe:

MiesiąceLiczba godzin pracyLiczba dni pracyLiczba dni wolnych
Styczeń – Marzec5126426
Kwiecień – Czerwiec4886130
Lipiec – Wrzesień5126428
Październik – Grudzień4886131
Łącznie2000250115

Wymiar czasu pracy na niepełnym etacie

Dla pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie wymiar czasu pracy ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby godzin na pełnym etacie. Przykładowo, dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu wymiar czasu pracy wyniesie 80 godzin, jeżeli w danym miesiącu wymiar czasu pracy wynosi 160 godzin, natomiast dla pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu wymiar czasu pracy wyniesie w tym przypadku 120 godzin (3/4 * 160).

Problem z dokumentami?

Nie wiesz jak zająć się kwestiami kadrowo-płacowymi? Wybierz outsourcing kadrowo- płacowy u prawdziwych specjalistów. Pomożemy ogarnąć dokumenty, wykonam audyt kadrowy! Co więcej- weźmiemy na swoje barki rozliczanie wynagrodzeń!

Wybierz sprawdzone kadrowe- w ich rękach niemożliwe staje się możliwe 😉
Dowiedz się o nas więcej! Wklikuj się -tutaj-!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *