Kontrola Sanepid- kiedy się spodziewać?

Jak działa Sanepid i kiedy możesz spodziewać się kontroli?
Temat niekiedy spędzający sen z powiek w wielu przedsiębiorstwach, dlatego w tym wpisie rozwiejemy (jak zawsze ????) wszystkie wątpliwości. Pod koniec mogę Cię zapewnić, że już nie będziesz bał się zapowiedzianej kontroli, a ją samą przejdziesz gładko.

Czym jest PIS (i nie chodzi mi o „ten” PIS ????)?

Państwowa Inspekcja Sanitarna to instytucja państwowa zajmująca się sprawowaniem kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w zakresie różnych dziedzin życia. Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej powołana jest ona do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

  • higieny środowiska,
  • pracy w zakładach pracy,
  • higieny radiacyjnej,
  • procesów nauczania i wychowania,
  • higieny wypoczynku i rekreacji,
  • zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych,
  • higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

Sprawowanie nadzoru w tych zakresach ma na celu ochronę zdrowia Twoich pracowników przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych. A także zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Sanepid spełnia swoje zadania poprzez:

  • sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego;
  • prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska,
  • prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej.

Kontrola Sanepid

Państwowy Inspektor Sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo wstępu do zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład. Może on także przeprowadzić kontrolę w obiektach użyteczności publicznej, obiektach handlowych czy nawet w środkach transportu.

Ponadto, zgodnie z art. 25 ustawy, ma prawo żądać od zarządcy okazania dokumentów i udostępnienia „wszelkich danych”. Na proces kontroli może składać się również pobranie próbek do badań laboratoryjnych.

Sanepid ma obowiązek powiadomić przedsiębiorcę o planowanej kontroli na 7 dni przed jej rozpoczęciem. W przypadku gdy istnieje podejrzenie zagrożenia życia lub zdrowia, zagrożenia dla środowiska naturalnego czy możliwości popełnienia przestępstwa sanepid może odstąpić od tego obowiązku względem przedsiębiorcy i wszcząć kontrolę bez uprzedzenia

W razie naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych sanepid nakazuje w drodze decyzji administracyjnej usunięcie w określonym terminie tych uchybień. Sanepid może też ukarać przedsiębiorcę mandatem lub grzywną lub w skrajnych przypadkach skierować pozew do sądu lub zawiadomić prokuraturę.

Kontrola tylko zapowiedziana?

Teraz pewnie głowisz się, czy kontrole muszą być zawsze zapowiedziane. Niestety, przychodzą złe wieści- nie muszą. Jest to nie wiem dlaczego, ale powszechny mit. Oczywiście, zgodnie z zasadami działania tej instytucji, organizowane są kontrole o charakterze cyklicznym, których przedsiębiorca zna datę (bo często jest ona z nim konsultowana telefonicznie), jednak instytucja może pojawić się też w firmie bez zapowiedzi.

Niezapowiedziane kontrole zwykle są rezultatem zgłoszenia nieprawidłowości. Jeśli na naszą firmę wpłynęło zażalenie lub donos do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, to — zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem — kontrolerzy muszą pojawić się do 48 godzin od otrzymania zgłoszenia, nie informując o tym wcześniej przedsiębiorcy. Instytucja może też przeprowadzić kontrole, gdy zachodzi ryzyko narażenia osób przebywających w danej firmie na niebezpieczeństwo.

Kontrola polega nie tylko na praktyce- ale też na sprawdzeniu dokumentacji.
Co kontroluje Sanepid?

Zakres jego kompetencji regulują odpowiednie akty prawne. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie każda kontrola przebiega według dokładnie tego samego schematu. Inne zasady dotyczą pomieszczeń biurowych, inne magazynów, a jeszcze inne restauracji.

W gronie elementów, które niemal na pewno będą kontrolowane w firmie na pewno można wskazać na utrzymanie porządku i czystości. Sanepid może uważnie przyjrzeć się stosowaniu zasad BHP, a także wziąć próbki wody, jaka jest przeznaczona do spożycia.

Bardzo często weryfikowana jest też ważność orzeczeń lekarskich pracowników, a także data ważności produktów spożywczych i chemicznych. Niektóre lokale są bardziej narażone na skontrolowanie systemu wentylacji. Uwaga ta dotyczy zwłaszcza restauracyjnych kuchni czy barów.

Kary nakładane przez Sanepid?

Najczęściej spotykamy się z nałożeniem mandatu. Jego wysokość waha się między 100 a 500 złotych. Co warto podkreślić, nie jest to kwota łączna, ale za pojedyncze przewinienie. Jeśli więc kontroler dopatrzy się trzech uchybień, to może to skutkować karą, która przekroczy 1000 złotych.

Warto pamiętać o tym, że po tygodniu od wypisania mandatu kontroler pojawia się w firmie ponownie. Jeśli firma nie poprawiła kłopotliwych rzeczy, to kwota mandatu rośnie. W skrajnej sytuacji kontrolerzy mogą nawet wydać decyzję o konieczności remontu, wskazując przy tym kluczowe obszary wymagające poprawy.

Praktyka pokazuje, że Sanepid niezwykle poważnie podchodzi do przeterminowanej żywności. Jeśli uda się udowodnić, że przedsiębiorca częstował takimi posiłkami swoich klientów, to grzywna może być liczona w tysiącach złotych. W skrajnych sytuacjach właścicielowi może zostać nawet zasądzona kara pozbawienia wolności.

Jak uchronić się przed karą i sprawić, żeby kontrolujący nie miał się do czego przyczepić?

Jeśli nigdy wcześniej nie zastanawiałeś się, czy wszystko w Twojej firmie jest tak jak Pan Bóg paragraf przykazał- lepiej usiądź ????. Dowiedziałeś się już, co może być przedmiotem kontroli w Twojej firmie. Podałam też kwoty, regulujące wysokość za jedno przewinienie! Jeśli nigdy nie robiłeś w swojej firmie audytu BHP- to chyba wybił już na to czas.

Czym jest audyt BHP?

Odpowiem na to pytanie, na naszym przykładzie ????. Do Twojej firmy przyjeżdża BHP’owiec, który wykonuje dokładny obchód po zakładzie pracy. Sprawdza czy wszystko jest tak, jak Pan Bóg-Paragraf przykazał (lubię to określenie, jest idealne w odniesieniu do naszych polskich przepisów ????).

Przejrzymy wszystko to, co sprawdziłby podczas kontroli pracownik organu kontrolującego. Taki BHP’owski test białej rękawiczki.

A po zakończonym audycie sporządzamy dla Ciebie raport, rekomendacje oraz zalecenia w oparciu o obowiązujące akty prawne, a także pomożemy w ich wdrożeniu.

Jesli chcesz dowiedzieć się więcej w tym temacie- nie wahaj się chwili dłużej. Po prostu zadzwoń. Odbierze od Ciebie Pani ze zdjęcia poniżej 😉

Nie gryziemy 😉 Umów się na audyt BHP a zaoszczędzone pieniądze z mandatów przeznacz na wakacje! 🙂
Podsumowanie

Mam nadzieję, że nie nastraszyłam Cię za bardzo tym wpisem. Kontrola Sanepidu- jeśli jesteśmy do niej dobrze przygotowani- nie jest w cale taka straszna. Uczestniczyliśmy w setkach kontroli jako doradca przedsiębiorców z ramienia służby BHP- i zapewniam Cię, że cuda się zdarzają ???? Jednak- nie można bagatelizować sygnałów, które mówią- nie odkładaj tej sprawy na potem. Najzwyczajniej w świecie może być za późno. Optymalnym rozwiązaniem jest audyt BHP- niedrogie (w porównaniu z karami Sanepidu) sprawdzenie czy wszystko w Twojej firmie jest takie, jakie powinno być. Inaczej mówiąc- robisz swojej firmie przegląd ????

Przemyśl poważnie sprawę audytu i trzymaj się bezpiecznie!