ukraińcy

Dokumentacja BHP- cudzoziemcy, pracownicy

Język dokumentacji BHP w firmie zatrudniającej obcokrajowców Obecnie pracę mogą wykonywać zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy, np. osoby obywatelstwa Ukraińskiego. Tak jak pracownicy