dokumenty

Ręczne prace transportowe – podstawy

Czym są ręczne prace transportowe? Ręczne prace transportowe to każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników.