Obowiązki BHP pracodawcy

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Każdy dobrze wie, że za bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie pracy odpowiada pracodawca. Ale czy wiemy, jakie konkretnie obowiązki ciążą na pracodawcy?

Zacznijmy od przepisów

Wszystkie obowiązki jakie obowiązują pracodawcę wynikają z X Działu Kodeksu Pracy,

Zgodnie z tymi przepisami pracodawca ma obowiązek dbać o zdrowie i życie pracownika a także chronić je. Tyczy się to również osób, które nie pracują w danym zakładzie pracy, ale przebywają na jego terenie.

Pracodawca zobowiązany jest również do utrzymywania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zwracając uwagę na:

  •  organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  • zapewnienie przestrzegania w firmie przepisów oraz zasad w zakresie BHP,
  • usuwanie uchybień,
  • reagowanie na potrzeby w zakresie BHP oraz dostosowanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
  • uwzględnianie ochrony zdrowia pracowników młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,
  • zapewnienie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
  • zapewnienie wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy.

Nic za darmo

Jak możemy zauważyć pracodawca ma na swojej głowie wiele obowiązków i jak dobrze wiemy nie ma niczego za darmo. Jednak pracodawca nie może obciążać pracownika kosztami jakie ponosi w związku z przestrzeganiem BHP. Ponadto pracodawca musi na bieżąco informować pracowników o każdej zaistniałej awarii czy innych zagrażających i zdrowiu i życiu sytuacjach.

Kto jest odpowiedzialny za realizację zadań BHP?

Słowem wstępu wspomnę, że pracodawca jest zobowiązany prawnie do odbycia szkolenia , które pozwoli mu na wykonywania powyższych obowiązków.

Pracodawców możemy podzielić na pewne grupy. Pierwsza to pracodawcy zatrudniający powyżej 100 pracowników. W takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany przekazać swoje obowiązki służbie BHP. Jeśli jednak nie zatrudnia więcej niż 100 pracowników, może powierzyć te obowiązki pracownikowi, który wykonuje już inna prace.

Kolejną grupą są pracodawcy, którzy ukończyli szkolenie BHP dla pracodawców, które uprawnia ich do wykonywania zadań służby BHP. W tym wypadku pracodawca może wykonywać wszystkie zadania służby BHP samodzielnie. Są jednak warunki, które musi on spełnić:

  •  Pracodawca zatrudnia 10 pracowników lub
  •  Zatrudnia 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Podsumowanie

Na pracodawcy ciąży wiele obowiązków. Osobiście nie dziwię się, że większość właścicieli firm decyduje się na outsourcing BHP. Z jednej strony uszczupla to budżet ale z drugiej niweluje stres związany z wypełnianiem obowiązków na których większość pracodawców po prostu się nie zna. Nic dziwnego! Nie ukończyliśmy przecież studiów z Bezpieczeństw i higieny Pracy!

Jeśli również zastanawiasz się nad wynajęciem outsourcingu BHP– służymy pomocą. Od 13 lat istniejemy i aktywnie działamy na rynku BHP. Mamy w swoich zasobach 5 BhP’owców- więc na pewno znajdziesz idealnego Specjalistę lub Inspektora dla swojej firmy.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Jeden mail dzieli Cię od bezstresowych dni w pracy. Nie wahaj się i zadzwoń!

Skontaktujesz się z nami -> tutaj!


Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP- więcej w tym temacie znajdziesz tutaj.

Źródło.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *