Kurs Pierwsza Pomoc

Kurs Pierwsza Pomoc

A jeśli interesują Cię inne kursy, sprawdź tutaj.

W dniu 24.09.2021 godz. 9:00 organizujemy szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

CEL SZKOLENIA

Przybliżenie podstaw teoretycznych, szkolenie jest jednak skupione na praktycznym wymiarze sztuki niesienia pierwszej pomocy. Ma formę symulacji i jest przybliżeniem scenariuszy zdarzeń, z którymi możesz spotkać się na co dzień. Pozwala nabyć umiejętność ratowania i podtrzymywania ludzkiego życia do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego.

ZAKRES TEMATYCZNY
 • Prawno – moralny aspekt udzielania pierwszej pomocy,
 • Bezpieczeństwo ratownika,
 • Podstawowe zabiegi ratujące życie,
 • Pomoc doraźna w przypadku typowych urazów – opatrywanie ran, ciało obce, krwawienie z nosa, złamania, omdlenia, oparzenia, porażenie prądem.
 • Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy,
 • Ćwiczenia na fantomie.
METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW

Szkolenie oparte jest na najnowszych międzynarodowych wytycznych dotyczących tematu udzielania pierwszej pomocy. Jest prowadzony w formie praktycznych ćwiczeń na wysokiej jakości fantomach i profesjonalnym sprzęcie medycznym stanowiącym wyposażenie apteczek. Zajęcia są realizowane przez dyplomowanych specjalistów z przygotowaniem pedagogicznym.

Podczas szkolenia będą wykorzystywane:

 • fantomy do nauki masażu serca:
 •  fantomy noworodka,
 •  fantom dziecka,
 • fantomy osoby dorosłej,
 • aparat AMBU,
 • materiały opatrunkowe,
 • maseczka do sztucznego oddychania – dla każdego uczestnika szkolenia.
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Obowiązujące akty prawne dotyczące i pomocy przed medycznej.
 2. Wyposażenie apteczek – zasady stosowania zestawu wyposażenia apteczek.
 3. Zasady udzielania pierwszej pomocy przed medycznej.
 4. Podstawowe sposoby podtrzymywania czynności życiowych.
 5. Zagrożenia wynikające z udzielania pierwszej pomocy.
 6. Zajęcia praktyczne – ćwiczenia z fantomem.

W czasie trwania szkolenia przewidujemy jedną przerwę kawową.

Kurs zakończony jest pisemnym egzaminem składającym się z 14 prostych pytań (prawda/fałsz).

Szkolenie odbędzie się w Sali szkoleniowej “MEFISTO” ul. Kopernika 34 p, 310 Świdnica.

 

Zapraszamy chętnych do zapoznania się z naszą ofertą kursu – zgłoszenia oraz zapytania prosimy kierować na maila biuro@centrumszkolen.net.pl lub tel. 577-787-663.

Sprawdź nasze social media, żeby być na bieżąco!