Zleceniobiorca Polski Ład

Zleceniobiorca a Polski Ład- dlaczego i na czym straci?

Zleceniobiorca

Niestety ale przynosimy dzisiaj smutne wieści dla zleceniobiorców. Jak dobrze wiemy Polski Ład komplikuje sprawy, ale najbardziej stratnym na nowym rządowym planie odbudowy Polskiej gospodarki będą zleceniobiorcy.

Dlaczego?

Kwota wolna od podatku w wysokości 30 tysięcy złotych miała być dużym wsparciem. Jednak zleceniobiorcom nie będą przysługiwały ulgi, a na korzyści z wprowadzenia Polskiego Ładu będą musieli poczekać aż do… 2023 roku!

Ponadto wynagrodzenie zleceniobiorców zmieni się od pierwszego stycznia… na niższe. ????

Miała być ulga!

Ulga przysługująca osobą osiągającym przychody w przedziale 5.700-11.140 (czyli ulga dla klasy średniej) przysługuje wyłącznie osobom zatrudnionym na umowę o pracę oraz jednoosobowym przedsiębiorcom rozliczającym się według zasad ogólnych.

Dlatego też ulga dla klasy średniej nie będzie obowiązywała osób rozliczających się liniowo, ryczałtem oraz kartą podatkową. Co za tym idzie, ulga ta nie obejmie osób zatrudnionych na umowę o dzieło, zlecenie a  także emerytów. ????

Senat proponował zmian w tym zakresie, niestety jednak posłowie odrzucili poprawkę.

Obiecanki…

Wbrew zapowiedziom rządu, skutki zmian w rozliczaniu składki zdrowotnej nie zostaną złagodzone u wszystkich. Zleceniobiorcy skorzystają na podwyższeniu kwoty wolnej od podatku ale dopiero w kwietniu 2023 roku. Kiedy będzie rozliczany PIT za przyszły rok.

Słowa eksperta

Zleceniobiorcy, podobnie jak większość innych grup podatników, odczują skutki wejścia w życie Polskiego Ładu. Znaczna część z nich na tym straci. Korzyści, takie jak zwiększenie kwoty wolnej od podatku i podwyższenie drugiego progu podatkowego, zostaną zniwelowane przez uniemożliwienie odliczenia od podatku składki zdrowotnej. ????

Natomiast w przeciwieństwie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub wykonujących działalność gospodarczą, zleceniobiorcy nie zostali objęci ulgą dla klasy średniej. Oznacza to, że na Polskim Ładzie stracą nie tylko ci z nich, którzy uzyskują stosunkowo wysokie dochody, ale również średnio zarabiający. Pozostali zleceniodawcy będą więc w praktyce kredytować budżet państwa– tłumaczy adwokat  dr Grzegorz Keler.

Co z tego wyjdzie?

Zleceniobiorca, jeśli jest samotnym rodzicem, straci dodatkowo możliwość wspólnego rozliczania się z dzieckiem w zamian za ulgę w postaci odliczenia 1500 zł od podatku, zapisaną w art. 27ea ustawy o PIT. Z kolei, jeżeli zleceniobiorca jest emerytem, co się dość często zdarza, to w myśl art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT ma prawo skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania przychodów do wysokości 85 528 zł rocznie. Jest tylko jeden warunek… musi zrezygnować z pobierania emerytury. W sytuacji, kiedy emerytura wynosi 2 500 zł miesięcznie, a dochody z umowy zlecenia 800 zł miesięcznie, propozycja może być uznana za karkołomną. ????
Ponadto, zwolnienie z opodatkowania nie oznacza zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Cały czas trzeba też mieć na uwadze, że zleceniobiorcy nie mają prawa do urlopu, do wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego ani zasiłku opiekuńczego na chore dziecko.

Umowy zlecenia staną się więc nieopłacalne i nieatrakcyjne jako forma zatrudnienia czy forma uzyskiwania dodatkowych przychodów poza podstawową umową o pracę i poza podstawowym miejscem zatrudnienia, ale także jako forma podtrzymywania polskiej medycyny, zwłaszcza w obszarze usług pielęgniarskich i usług diagnostycznych, ale też polskiej edukacji. ????

Podsumowanie
Jak możemy zauważyć Nowy Rok będzie odznaczał się nie tylko nową datą na dokumentach ale także potrzebą zdobycia nowej wiedzy. Należy spodziewać się trudności podczas przyzwyczajania się do zupełnie nowych przepisów czy ustaw. Rok 2022 wywróci niektórym z nas świat do góry nogami.

Nie ma niczego na co człowiek nie mógłby się przygotować!

Niewiedza nie jest usprawiedliwieniem i nie zwalnia z odpowiedzialności. Dlatego należy przygotować się na nadchodzące zmiany podatkowe, niczym innym jak wiedzą. W pierwszych miesiącach Nowego Roku nie traćmy czasu na błądzenie, szukanie na szybko odpowiedzi i stres.

Podjęcie się kursu czy szkolenia nie tylko podniesie poziom naszej wiedzy ale też uspokoi i zapewni komfort psychiczny w pierwszych dniach roku 2022.

 

 Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wyślij zapytanie na: biuro@mefisto.net.pl

lub zadzwoń 577-787-663 lub 731-414-087

Jeden mail dzieli Cię od spokoju i pewności siebie w Nowym Roku.

 

Więcej w temacie Polskiego Ładu znajdziesz tutaj.

Źródło.