Wynagrodzenie minimalne

minimalne wynagrodzenie 2022- Polski Ład

Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2022 roku?

Od pierwszego stycznia 2022 roku płaca minimalna wyniesie 3.010 zł brutto, natomiast minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 19,70 zł. Będzie to wzrost wynagrodzenia minimalnego o 210 złotych w porównaniu z rokiem obecnym.

Na jakie składniki i świadczenia wpływa wynagrodzenie minimalne?
  • Praca w porze nocnej

Za pracę w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W styczniu 2022 roku kwota dodatku za pracę w nocy wyniesie 3,96 złotych (3010 zł/152 godz. x 20%). Jest to kwota minimalna, jaką pracodawca musi wypłacić pracownikowi za każdą godzinę pracy w nocy.

  • Wynagrodzenie postojowe

Za czas przestoju pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wynikające ze stawki jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jednakże w sytuacji braku wyodrębnienia takiego składnika wynagrodzenia w momencie omawiania warunków pracy, wynagrodzenie za przestój wynosi 60% wynagrodzenia. Należy podkreślić, że wynagrodzenie to nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

  • Odszkodowanie z tytułu naruszenia równego traktowania w zatrudnieniu

W sytuacji gdy pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. Osoba może dochodzić od niego odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

PODSUMOWANIE

Jak możemy zauważyć Nowy Rok będzie odznaczał się nie tylko nową datą na dokumentach ale także potrzebą zdobycia nowej wiedzy. Należy spodziewać się trudności podczas przyzwyczajania się do zupełnie nowych przepisów czy ustaw. Rok 2022 wywróci niektórym z nas świat do góry nogami.

NIE MA NICZEGO NA CO CZŁOWIEK NIE MÓGŁBY SIĘ PRZYGOTOWAĆ!

Niewiedza nie jest usprawiedliwieniem i nie zwalnia z odpowiedzialności. Dlatego należy przygotować się na nadchodzące zmiany podatkowe, niczym innym jak wiedzą. W pierwszych miesiącach Nowego Roku nie traćmy czasu na błądzenie, szukanie na szybko odpowiedzi i stres.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wyślij zapytanie na: biuro@mefisto.net.pl

lub zadzwoń 577-787-663 lub 731-414-087 

Jeden mail dzieli Cię od spokoju i pewności siebie w Nowym Roku.

Wynagrodzenie minimalne Polski Ład- więcej w tym temacie znajdziesz tutaj.

Źródło.