Szkolenie wstępne pracowników

Czym są szkolenia BHP? Czy m różni się szkolenie BHP wstępne od okresowego? jakie szkolenie powinien przejść pracownik? Kiedy zorganizować szkolenie BHP? W jakiej formie można przeprowadzić szkolenie BHP? Czy szkolenie BHP może odbyć się online? Jak organizować szkolenia w dobie pandemii?

Wstęp- czyli obowiązek przeprowadzania szkoleń

Obowiązek organizacji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wynika z Kodeksu pracy i jest przejawem profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników. Szkolenia BHP odbywają się w czasie pracy pracownika, z oderwaniem od wykonywanych obowiązków, co oznacza, że szkolenia BHP są organizowane w dniu, kiedy pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy. Szkolenia BHP są obowiązkowe – zarówno wstępne, jak i okresowe. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy bez dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhpKoszt szkolenia BHP pokrywa pracodawca.

Szkolenia BHP dzielimy na szkolenia wstępne i okresowe.

Szkolenie wstępne BHP

Nowozatrudnione osoby zanim zostaną dopuszczone do pracy przez pracodawcę muszą przejść szkolenie wstępne BHP – instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Kto prowadzi szkolenie BHP wstępne i instruktaż ogólny? Instruktaż ogólny przeprowadzany jest przez pracodawcę lub pracownika wyznaczonego przez pracodawcę, który posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i uprawnienia, albo zlecany firmie zewnętrznej – pracownik odbywa 3 godziny lekcyjne szkolenia.
Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany jest przez bezpośredniego kierownika nowozatrudnionej osoby i odbywa się na stanowisku pracy pracownika.

Korzystanie z usług firm zewnętrznych ściąga z pracodawcy masę obowiązków. Poza tym wybierając dobry outsourcing nie musimy się martwić o jakość szkoleń BHP 🙂

Na instruktażu ogólnym pracownik zdobywa wiedzę z zakresu:

  • bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy,
  • prawa pracy – Kodeks pracy, Kodeks cywilny, Kodeks karny,
  • pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • ewakuacji i p.poż.,
  • zagrożeń zawodowych i środowiskowych.

Instruktaż ogólny

Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u praco dawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania. Może go też przeprowadzić pracownik wyznaczony przez pracodawcę, posiadający zasób wiedzy i umiejętności, zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, posiadający aktualne za świadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Czas tego szkolenia nie może być krótszy niż 90 minut.

Szkolenie wstępne online- czy można?

Szkolenia wstępne BHP mogą obywać się stacjonarnie lub online. E-szkolenie wstępne BHP ma formę e-learningową. Cena szkolenia wstępnego BHP to 50 zł / 1 osoba. Szkolenie wstępne BHP online jest wygodną formą przeprowadzenia szkolenia ze względu na możliwość samodzielnego przechodzenia przez treści szkoleniowe, a także szybkiej weryfikacji posiadanej wiedzy. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje kartę szkolenia wstępnego BHP.

Kiedy odbywa się najbliższe szkolenie wstępne BHP? Szkolenia wstępne BHP realizowane przez platformę do kursów online – pracownik może zapoznać się z materiałem w dowolnym momencie, a po rozwiązaniu krótkiego i prostego testu uzyskuje kartę szkolenia wstępnego. Karta szkolenia wstępnego jest wysyłana pocztą do pracodawcy i powinna być przechowywana w aktach osobowych.
Sprawdź szkolenie wstępne BHP online! oraz inne szkolenia BHP online.

Ważność szkoleń

Co do zasady szkolenie wstępne nie traci swojej ważności natomiast w określonych sytuacjach należy powtórzyć instruktaż stanowiskowy, np. w sytuacji zmian technologii czy maszyn na stanowisku pracy czy zmiany stanowiska pracy przez pracownika. W określonych okresach czasu należy wykonać kolejne szkolenie – szkolenie okresowe BHP. Najczęściej mamy sytuację gdy szkolenie okresowe należy wykonać w ciągu roku od szkolenia wstępnego, wyjątkiem są tu pracodawcy i osoby kierujące pracownikami które mają obowiązek przejścia szkolenia okresowego BHP w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *