Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 14

Kiedy można skorzystać z opieki nad dzieckiem?

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni. Z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

W jaki sposób poinformować pracodawcę o chęci wykorzystania  dni wolnych na opiekę?

O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym dni wolnych na opiekę nad dzieckiem decyduje pracownik w pierwszym wniosku złożonym w danym roku. (art. 188 § 2). Co za tym idzie nie będzie można w trakcie roku kalendarzowego zmienić wyboru z godzinowego na dni i odwrotnie np.:

  • Pracownik składając podanie do pracodawcy o udzielenie dnia lub ilości godzin wolnych od pracy z tytułu opieki, podaję sposób oraz konkretną datę wykorzystania.

Jaka jest różnica pomiędzy wariantem w przeliczeniu na dni a w przeliczeniu na godziny?

Różnica pomiędzy wykorzystaniem dni wolnych na opiekę nad dzieckiem do lat 14:

  • w przeliczeniu na dni – 2 dni można wykorzystać 2 razy po jednym dniu każdorazowo,
  • w przeliczeniu godzinowym – 16 godzin w rozbiciu na wielokrotność sytuacji.

Ważne! Opieka w wymiarze godzinowym umożliwia zwolnienie od pracy na część dnia .

  • Kiedy korzystniej w wymiarze godzinowym?

Przykład wykorzystania dni wolnych w systemie skróconego tygodnia pracy w wymiarze godzinowym dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownikowi przysługuje 16 godzin zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem. Pracownik pracuje w poniedziałek, wtorek i środę po 12 godzin a w czwartek 4 godziny piątek dzień wolny. Tym sposobem można uzyskać 4 dni wolne po 4 godziny zwolnienia na opiekę. Co daje 16 godzin lub tylko 2 dni zwolnienia np. w środę + czwartek tj. 12 godzin + 4 godziny = 16 godzin.

  • Kiedy korzystniej w przeliczeniu na dni ?

Przykładowo w przypadku pracownika wykonującego pracę w systemie równoważnym dopuszczającym przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Pracownik pracuje po 12, 10, 8 godzin na dobę. W tym przypadku korzystniejszym wariantem będzie wykorzystanie zwolnienia w przeliczeniu na  dni.

Pracownicy z orzeczeniem o niepełnosprawności

Wykorzystanie zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem w wymiarze godzinowym, będzie korzystniejsze dla pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym. Dla pełnego etatu wymiar wynosi 16 godzin w roku 2016

Skrócone normy czasu pracy dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym wynoszą 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Wykorzystując np. 2 dni zwolnienia = 14 godzin pozostanie jeszcze do wykorzystania 2 godziny.

 Zatrudnienie  w niepełnym wymiarze czasu pracy

Dla zatrudnionych w wymiarze czasu pracy pół etatu, czas pracy wynosi 3,5 godziny na dobę i 17,5 godziny na tydzień. Natomiast wymiar zwolnienia na opiekę w wymiarze godzinowym wynosi 8 godzin.

Uwaga! Zwolnienie od pracy związane z opieką nad dzieckiem w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

Wzór wniosku

Poniżej zamieszczamy darmowy wzór wniosku, który rodzic jest zobowiązany do złożenia swojemu pracodawcy.

Wzór wniosku dla rodzica.

Akty prawne

Znajdziesz tutaj wszystkie najważniejsze akty prawne. Nie bój się z nich skorzystać! Znajdziesz tam naprawdę wiele przydatnych informacji.

  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 1268);
  • Ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1268).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *