opieka nad dzieckiem

Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 14

Kiedy można skorzystać z opieki nad dzieckiem? Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze