Miałeś wypadek? Nie zwlekaj!

Słowem wstępu

Wypadki przy pracy zdarzają się bardzo często, ale czy na pewno jest to wypadek przy pracy? Każdy z nas jest narażony na sytuacje, w których może dojść do nieszczęśliwego zdarzenia. Warto wiedzieć, jakie okoliczności muszą wystąpić, aby zdarzenie było uznane za wypadek w pracy. Jak się zachować, co i komu należy zgłosić.

Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie:

 • nagłe,
 • wywołane przyczyną zewnętrzną,
 • powodujące uraz lub śmierć,
 • które nastąpiło w związku z pracą:
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Ciężki wypadek

Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy– za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku, którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała. Takie jak:

 • utrata wzroku, słuchu, mowy,
 • utrata zdolności rozrodczej,
 • inne uszkodzenie ciała,
 • rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu,
 • a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna,
 • całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie,
 • trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Zbiorowy wypadek

Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy –   za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

Wypadek śmiertelny

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy–   za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć poszkodowanego w okresie 6 miesięcy od zdarzenia.

Co jeśli już taki wypadek się wydarzy?

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom (art. 234 § 1 K.p.).

Ciężkie uszkodzenie ciała

Jeżeli w wyniku zdarzenia doszło do ciężkiego uszkodzenia ciała, wypadku śmiertelnego lub zbiorowego, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o wypadku właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora (art. 234 § 2 K.p.).

Jak zawiadomić?

Forma zawiadomienia jest dowolna, a z faktu, że ma ono nastąpić “niezwłocznie”, wywodzi się, że zawiadomienie powinno nastąpić w każdej dostępnej formie, jaka pozwoli pracodawcy wypełnić obowiązek z zachowaniem terminu. Dopuszczalne jest więc zawiadomienie ustne (telefoniczne, osobiste, za pomocą osób trzecich). Dla celów dowodowych zaleca się jednak zawiadomienie pisemne.

UWAGA!
Kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporządza lub nie przedstawia wymaganej dokumentacji, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności (art. 221 K.k.).

Co dalej?

Sposób i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposób ich dokumentowania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w tej sprawie (Dz. U. nr 105, poz. 870), dalej rozporządzenie w sprawie wypadków przy pracy.

Wypadek?

W Twojej firmie wydarzył się wypadek? Nie zwlekaj! Pamiętaj, że niezawiadomienie w terminie właściwego organu skutkuje grzywną!

Nie wiesz jak zawiadomić inspektora pracy i prokuratora? Zostaw to specjalistom.
Mamy nie jeden wypadek za sobą a po nazwie już chyba wiesz, że to my jesteśmy adwokatem samego diabła 😉

Kontakt do naszej ekipy -> klik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *