Budynki wysokościowe- pożar

pożar budynki wysokościowe

Drapacze marzeń – pożar w korpo

Już od dobrych kilkunastu lat drapacze chmur odznaczają się w panoramie polskich miast. Wrocław, Warszawa czy Kraków- to tylko kilka miast w którym górują widoki drapaczy zawodowych marzeń.

Weźmy na tapetę Wrocławski SkyTower

51 pięter- 212 metrów w sercu Wrocławia. 236 apartamentów, 28 500 m2 powierzchni biurowe i 25 000 m2 galerii handlowej.

Czy widziałeś nas na instagramie? Jesteśmy tam codziennie!

Wydarza się najgorsze- pożar.  Nastaje panika, strach a trzeba ewakuować masę ludzi. Co wtedy?

Budynki wysokościowe muszą spełniać najbardziej rygorystyczne wymagania w zakresie warunków ewakuacji. Przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej nakazują stosowanie szeregu rozwiązań techniczno-budowlanych służących zapewnieniu możliwości ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne lub uratowania ich w inny sposób. Oczywiście w budynkach wysokościowych, tak jak we wszystkich innych budynkach, zapewnia się drogi i wyjścia ewakuacyjne o odpowiednich wymiarach, uzależnionych od liczby osób mogących w nich przebywać. Ponadto (poza pewnymi wyjątkami) konieczna jest możliwość ewakuacji do dwóch klatek schodowych oddzielonych od korytarzy przedsionkami przeciwpożarowymi.

Jednym z czynników wpływających negatywnie na warunki ewakuacji w razie pożaru jest zadymienie dróg ewakuacyjnych. Dlatego bardzo ważny aspekt stanowi wyposażanie budynków wysokościowych w urządzenia zapobiegające zadymieniu klatek schodowych, jak i korytarzy.

Obsługa bhp. Jeśli borykasz się z ustaleniem zagrożeń jakie mogą wystąpić w Twoim miejscu pracy, kliknij tutaj.

Strategie ewakuacyjne budynków wysokościowych

Niemniej jednak zastosowanie konkretnych rozwiązań projektowych zależy m.in. od przeznaczenia budynku oraz przyjętej strategii ewakuacji ludzi. Jedną z możliwych strategii jest ewakuacja jedynie osób bezpośrednio zagrożonych pożarem (bez ogólnej ewakuacji osób z budynku). Kolejnym sposób ewakuacji ludzi z budynku stanowi ewakuacja stopniowa, po kolei z poszczególnych części budynku (np. kondygnacji), przy czym kolejność ewakuacji zależy od miejsca, w którym powstanie pożar. Możliwe jest również przyjęcie strategii jednoczesnej ewakuacji wszystkich osób znajdujących się w budynku.

Aby zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji, na drogach ewakuacyjnych w budynkach wysokościowych użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego stosuje się awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, które powinno działać przez co najmniej godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego i zapewniać natężenie oświetlenia min. 1 lx w osi drogi ewakuacyjnej. System ten charakteryzuje się stosunkowo krótkim czasem uruchomienia, gdyż 50% poziomu natężenia oświetlenia musi zapewnić w czasie 5 s, natomiast 100% w czasie 60 s. W budynkach wysokościowych mieszkalnych rozwiązanie to wymagane jest na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym.

Wykrywanie pożaru

Aby umożliwić szybkie wykrycie pożaru, w jego wczesnej fazie rozwoju oraz skuteczne zaalarmowanie użytkowników budynku o konieczności ewakuacji w miejsce bezpieczne i podjęcie przez nich odpowiednio wczesnej reakcji na powstałe zagrożenie, budynki wysokościowe użyteczności publicznej wyposaża się obligatoryjniesystem sygnalizacji pożaru (SSP). System ten składa się z urządzeń służących do samoczynnego wykrywania pożaru – czujek pożarowych. Najczęściej stosowane są czujki dymu. Ponadto elementy tego systemu stanowią ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), które służą do uruchomienia alarmu pożarowego przez osobę, która zauważyła pożar. W budynkach wysokościowych stosuje się również wspomniany już dźwiękowy system ostrzegawczy. Służy on do rozgłaszania komunikatów dla użytkowników obiektu o konieczności ewakuacji lub pozostania w strefie przez określony czas. Zależy to od przyjętej strategii ewakuacji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej w temacie BHP “Budyni wysokościowe- pożar” kliknij tutaj

Jak ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia?

Aby w razie pożaru umożliwić użytkownikom budynku podjęcie działań gaśniczych, na każdej kondygnacji budynków wysokościowych  stosuje się hydranty wewnętrzne. Hydranty rozmieszcza się przy wejściach do budynku i klatek schodowych, czy też w przejściach, korytarzach i holach.

W ograniczeniu rozprzestrzeniania się pożaru i umożliwieniu podjęcia działań ratowniczych, w początkowej fazie jego rozwoju pomaga wyposażenie budynku wysokościowego (użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego) w stałe urządzenia gaśnicze wodne, np. tryskaczowe lub mgłowe.

Złap nas tutaj!

Działania ratownicze

W budynkach wysokościowych stosuje się rozwiązania wspomagające działania ekip ratowniczych. Zalicza się do nich m.in. wyposażanie budynków w zawory hydrantowe. Zawory te, w przeciwieństwie do omawianych wcześniej hydrantów, nie są wyposażone w wąż. Niemniej jednak umożliwiają one strażakom zbudowanie linii gaśniczej. Podjęcie działań na kondygnacji objętej pożarem bez konieczności rozwijania linii wężowej, niebywale im pomaga.

W celu ułatwienia prowadzenia działań ratowniczych oraz zapewnienia bezpieczeństwa ratownikom w budynkach wysokościowych stosowane są również dźwigi dla ekip ratowniczych. Są to windy spełniające odpowiednie wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych. Ściany i stropy szybu takiego dźwigu mają klasę odporności ogniowej wymaganą jak dla stropów budynku. Ponadto szyb dźwigu wyposażony jest w urządzenia zapobiegające zadymieniu. Dźwig dla ekip ratowniczych musi również mieć odpowiednie wymiary i udźwig, a dojście do niego prowadzić przez przedsionek przeciwpożarowy.


pożar budynki wysokościowe