Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie adresowane do osób, które wcześniej nie miały do czynienia z niesieniem pierwszej pomocy, jak i dla osób, które pragną odświeżyć, bądź uzupełnić posiadane już wiadomości w tym zakresie.

CEL SZKOLENIA
Przybliżenie podstaw teoretycznych, szkolenie jest jednak skupione na praktycznym wymiarze sztuki niesienia pierwszej pomocy. Ma formę symulacji i jest przybliżeniem scenariuszy zdarzeń, z którymi możesz spotkać się na co dzień. Pozwala nabyć umiejętność ratowania i podtrzymywania ludzkiego życia do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego.

ZAKRES TEMATYCZNY
– Prawno – moralny aspekt udzielania pierwszej pomocy,
– Bezpieczeństwo ratownika,
– Podstawowe zabiegi ratujące życie,
– Pomoc doraźna w przypadku typowych urazów – opatrywanie ran, ciało obce, krwawienie z nosa, złamania, omdlenia, oparzenia, porażenie prądem.
– Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy,
– Ćwiczenia na fantomie.

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW
Szkolenie oparte jest na najnowszych międzynarodowych wytycznych dotyczących tematu udzielania pierwszej pomocy. Jest prowadzony w formie praktycznych ćwiczeń na wysokiej jakości fantomach i profesjonalnym sprzęcie medycznym stanowiącym wyposażenie apteczek. Zajęcia są realizowane przez dyplomowanych specjalistów z przygotowaniem pedagogicznym.
Podczas szkolenia będą wykorzystywane:
– fantomy do nauki masażu serca:
– fantom noworodka,
– fantom dziecka,
– fantom osoby dorosłej,
– aparat AMBU,
– materiały opatrunkowe,
– maseczka do sztucznego oddychania – dla każdego uczestnika szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Obowiązujące akty prawne dotyczące i pomocy przed medycznej.
2. Wyposażenie apteczek – zasady stosowania zestawu wyposażenia apteczek.
3. Zasady udzielania pierwszej pomocy przed medycznej.
4. Podstawowe sposoby podtrzymywania czynności życiowych.
5. Zagrożenia wynikające z udzielania pierwszej pomocy.
6. Zajęcia praktyczne – ćwiczenia z fantomem.

W czasie trwania szkolenia przewidujemy jedną przerwę kawową.

Kurs zakończony jest pisemnym egzaminem składającym się z 14 prostych pytań (prawda/fałsz).

MIEJSCE 
Sala konferencyjna mieszcząca się na III piętrze budynku przy ul. Kopernika 34 w Świdnicy.

CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA
Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenie potwierdzające udział w kursie pierwszej pomocy ważny 5 lat, honorowany przez wszystkie instytucje w Polsce, oraz spełniający wszelkie wymogi

ZAPISY

  • tel.: 577-787-663
  • tel.: 731-414-087 

lub za pomocą kontaktu na adres mailowy: