Zespół powypadkowy

Wypadek przy pracy to (nie) koniec świata! ????

Druga część z naszej serii „Wypadek przy pracy, nie taki diabeł straszny jak go malują”

W poprzedniej części omówiliśmy zasady ogólne podczas wypadków przy pracy. Jeśli nie wiesz o czym mowa, tutaj znajdziesz wszystkie informacje.

A teraz zaczynajmy nasz kolejny wpis. Tym razem będziemy rozmawiali o niezbędnych dokumentach jakie musimy zebrać.

No dobrze, mleko się wylało i mamy wypadek przy pracy. Zapewniliśmy poszkodowanemu opiekę medyczną ale co dalej?

Okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy ustala powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy.

 Kto?

Zespół powypadkowy to organ powołany przez pracodawcę do ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Zespół powypadkowy tworzą dwie osoby. W zależności od liczby zatrudnionych osób w firmie może to być pracownik służby BHP lub inny pracownik, któremu powierzono zadania służby BHP oraz Państwowy Inspektor Pracy lub przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeśli firma jest mała, a stworzenie dwuosobowego zespołu jest niemożliwe, wtedy zespół tworzą pracodawca i specjalista spoza zakładu pracy.

Co robi zespół powypadkowy?

W trakcie postepowania powypadkowego, zespół powypadkowy gromadzi wszelką dokumentację związaną z nastałym wypadkiem przy pracy. Co ważne cześć z tej dokumentacji zespół przygotowuje sam! Ale musisz wiedzieć najpierw jakie dokumenty wchodzą w jej skład.

 Jaka to dokumentacja?
  • protokół, względnie notatka z oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych,
  • protokół lub notatka z opisem warunków wykonywania pracy oraz innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,
  •  szkice lub fotografie miejsca wypadku (jeżeli są konieczne),
  •  zapis wyjaśnień poszkodowanego,
  •  zapis informacji uzyskanych od świadków wypadku,
  • opinia lekarza, na podstawie której zespół powypadkowy ustala, jakie skutki dla pracownika miało zaistniałe zdarzenie,
  •  w razie potrzeby opinia innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku,
  •  inne dowody dotyczące wypadku.

UWAGA!
Zespół powypadkowy jest obowiązany wykorzystać materiały zebrane przez organy prowadzące śledztwo lub dochodzenie, jeżeli materiały te zostaną mu udostępnione (§ 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wypadków przy pracy).

Coś jeszcze?

Wszystkie zebrane dokumenty należy dołączyć do protokołu powypadkowego (§ 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wypadków przy pracy). Stanowią one jego integralną część, bez której nie może on powstać.

Jak już możesz się domyślić kolejny wpis będzie dotyczył protokołu powypadkowego. ????????

 

Źródło.

Zespół powypadkowy, więcej w tym temacie znajdziesz tutaj.


Masz pytania związane z powołaniem zespołu powypadkowego lub przygotowania protokołu powypadkowego?

Nie zwlekaj! Pamiętaj również, że nieterminowe zgłoszenie wypadku wiąże się z grzywną! ????

Napisz lub zadzwoń do nas! Mamy już nie jeden wypadek za sobą 😉

577-787-663 lub 731-414-087

lub napisz maila: biuro@mefisto.net.pl

Albo odwiedź nas w biurze: Ul. Kopernika 34, 58-100 Świdnica