Zastrzeżenia do protokołu

Wypadek to nie przypadek! ????☠️

Kolejny wpis z naszej serii wypadkowej. Dzisiaj opowiemy Ci jak zgłosić zastrzeżenia do protokołu powypadkowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej w temacie wypadków przy pracy, zasad ogólnych czy sporządzania protokołu powypadkowego- zajrzyj tutaj.
Lub sprawdź nasz pierwszy wpis z tej serii.

Poszkodowany (czy członkowie jego rodziny, o których mowa była w poprzednich wpisach) ma prawo wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, odpisów oraz kopii. Ponadto może zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, o czym zespół powypadkowy jest obowiązany pouczyć.

Przepisy nie przewidują dla uwag i zastrzeżeń jakiejś szczególnej formy. Może to się zatem odbyć nawet ustnie, choć ze względów dowodowych oraz wobec tego, że przed zatwierdzeniem protokołu musi się z nimi zapoznać pracodawca, uprawniony powinien sporządzić je na piśmie, ewentualnie zgłosić do protokołu sporządzonego przez zespół. ????

❓ Zapoznanie się to nie akceptacja! ❌

Z obowiązującego wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wynika, że podpis złożony przez poszkodowanego na protokole powypadkowym w chwili zapoznawania go z jego treścią stanowi dowód jedynie na to, że pracownik się z tym dokumentem zapoznał, nie zaś, że go akceptuje. Obowiązkiem zespołu powypadkowego jest to pracownikowi uświadomić.

❓ Pracownik odmawia podpisu- co wtedy? ????

Jeżeli pomimo to pracownik odmawia podpisania protokołu, należy go odczytać, względnie poinformować poszkodowanego o rozstrzygnięciu i to uzasadnić, a następnie sporządzić notatkę służbową z opisem sytuacji. Notatkę dołącza się do protokołu jako dowód wypełnienia obowiązku zapoznania pracownika z jego zapisami.

❓ Kto zatwierdza?

Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca – nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do treści protokołu powypadkowego  albo gdy protokół ten nie odpowiada warunkom określonym w przepisach, pracodawca ma obowiązek zwrócenia niezatwierdzonego protokołu. Robi się to w celu wyjaśnienia i uzupełnienia przez zespół powypadkowy.

Po dokonaniu wyjaśnień i uzupełnień, Zespół sporządza, nie później niż w ciągu 5 dni, nowy protokół powypadkowy. Do którego dołącza protokół niezatwierdzony przez pracodawcę.

Poszkodowany pracownik, a w razie wypadku śmiertelnego, uprawniony członek jego rodziny, może wystąpić do właściwego sądu rejonowego z powództwem o ustalenie i sprostowanie protokołu (podstawa: art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego). Z powództwem tym może wystąpić również organizacja związkowa, działająca u pracodawcy zatrudniającego poszkodowanego pracownika.

❓ Okres archiwizacji

Pracodawca jest obowiązany przechowywać protokół wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat (art. 234 § 31 K.p.). ????


Źródło.

Zespół powypadkowy, więcej w tym temacie znajdziesz tutaj.

Masz pytania związane z powołaniem zespołu powypadkowego lub przygotowania protokołu powypadkowego?

Nie zwlekaj! Pamiętaj również, że nieterminowe zgłoszenie wypadku wiąże się z grzywną! ????

Napisz lub zadzwoń do nas! Mamy już nie jeden wypadek za sobą 😉

577-787-663 lub 731-414-087

lub napisz maila: biuro@mefisto.net.pl

Albo odwiedź nas w biurze: Ul. Kopernika 34, 58-100 Świdnica

Tagi: kodeks karny, prawo pracy, pracownik, wypadek, protokół, protokół powypadkowy.