ORZ po wypadku a pracodawca

Wypadek to nie przypadek! ????☠️

To już ostatni wpis z naszej serii wypadkowej. Mam nadzieję, że w ciągu ostatniego tygodnia dowiedzieliście się wielu przydatnych informacji. I mamy nadzieję, że nie będziecie musieli ich nigdy użyć! Ale jak dobrze wiemy, wypadki chodzą po ludziach!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej w temacie wypadków przy pracy, zasad ogólnych czy sporządzania protokołu powypadkowego- zajrzyj tutaj.

Czym dzisiaj zakończymy naszą serię? Dokumentowaniem zaleceń zespołu powypadkowego oraz uaktualnieniem oceny ryzyka zawodowego. Dużo informacji? Nie martw się, możesz zapisać post i wrócić do niego wieczorem!

???? Dokumentowanie zaleceń

Jest to jeden z elementów protokołu powypadkowego. Wskazanie zaleceń przez zespół powypadkowy to swoiste działania prewencyjne, mające na celu zapobieganie wypadkom w przyszłości.

???? Jak?

Przepisy nie regulują formy dokumentacji zaleceń. Jednak dobra praktyka wskazuje, osobną dokumentację, która jest poświęcona tylko tym zaleceniom. Wskazuje się w niej jakie zmiany należy wdrożyć, kiedy je wdrożono i kto jest za nie odpowiedzialny.

????  Kto?

Przepisy mówią wprost- to pracodawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Dlatego tez, to pracodawca powinien zadbać o to aby zalecenia zostały zrealizowane. Po każdym wypadku przy pracy, pracodawca powinien wyznaczyć osoby odpowiedzialne za zrealizowanie zaleceń i stale monitorować ich wykonanie.

Aby ułatwić całe przedsięwzięcie pracodawca może stworzyć listę kontrolną, gdzie będą zapisane powyższe zalecenia i osoby odpowiedzialne za ich wykonanie. Dokument ten należy przechowywać razem z pozostałą dokumentacją powypadkową.

Plusem stworzenia listy kontrolnej jest użycie jej w późniejszym uaktualnianiu oceny ryzyka zawodowego.

A skoro o wilklu mowa… Uaktualnianie oceny ryzyka zawodowego.

Tutaj już krócej. Każde niebezpieczne zdarzenie, które zostało lub nie, uznane za wypadek przy pracy, świadczy o tym, że w przedsiębiorstwie są niebezpieczeństwa. Czasem wynika to z niedopatrzenia a czasem nie przypuszcza się, że dana rzecz może stanowić czynnik niebezpieczny.

Dlatego, kiedy już wydarzy się zdarzenie niebezpieczne- pracodawca ma obowiązek wyeliminować wszystkie elementy, które na nie wpłynęły.

Co więcej należy uwzględnić je w ocenie ryzyka zawodowego, tak aby pracownicy mieli świadomość co ich występowaniu.

Uwaga!
Po każdym wypadku przy pracy pracodawca powinien rozważyć ponowne oszacowanie ryzyka zawodowego. Co prawda: “Brak jest podstaw do przyjęcia, że wypadek przy pracy jest okolicznością obligującą do ponownego przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. (…) Niemniej jednak reakcja pracodawcy na wypadek przy pracy, a w szczególności wyeliminowanie lub ograniczenie stwierdzonych zagrożeń, winna skutkować ponowną oceną ryzyka zawodowego” (wyrok WSA w Rzeszowie z 12 lipca 2017 r., sygn. akt II SA/Rz 389/17).


Źródło.

Zespół powypadkowy, więcej w tym temacie znajdziesz tutaj.

Masz pytania związane z powołaniem zespołu powypadkowego lub przygotowania protokołu powypadkowego?

Nie zwlekaj! Pamiętaj również, że nieterminowe zgłoszenie wypadku wiąże się z grzywną! ????

Napisz lub zadzwoń do nas! Mamy już nie jeden wypadek za sobą 😉

577-787-663 lub 731-414-087

lub napisz maila: biuro@mefisto.net.pl

Albo odwiedź nas w biurze: Ul. Kopernika 34, 58-100 Świdnica

Tagi: kodeks karny, prawo pracy, pracownik, wypadek, protokół, protokół powypadkowy, pracodawca, ORZ, Ocena Ryzyka Zawodowego.