Statystyczna karta wypadku

Wypadek to nie przypadek! ????☠️

Kolejny wpis z naszej serii wypadkowej. Dzisiaj na celowniku jest u nas statystyczna karta wypadku! ????

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej w temacie wypadków przy pracy, zasad ogólnych czy sporządzania protokołu powypadkowego- zajrzyj tutaj. https://mefisto.net.pl/category/aktualnosci/bhp-w-praktyce/

???? Co zawiera?

Na podstawie zatwierdzonego protokołu powypadkowego pracodawca ma obowiązek sporządzić statystyczną kartę wypadku (druk Z-KW). Jej wzór został zamieszczony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy .(Dz. U. nr 14, poz. 80 z późn. zm.).

Karta składa się z dwóch części, które wypełnia się i wysyła w następujących terminach:

Część I karty – sporządza się nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy. Statystyczną kartę przekazuje się w terminie do 15 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy.

Część II karty- uzupełniającą, sporządza się w takim terminie, by dostarczyć ją do urzędu statystycznego nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu powypadkowego lub, w którym sporządzono kartę wypadku. istotne dla oceny statystycznej.

???? Do kiedy?

Część I statystycznej karty sporządza się nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy, a przekazuje do GUS w terminie do 15. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy. ‼ Część II, uzupełniającą – należy sporządzić w czasie umożliwiającym zachowanie terminu jej przekazania, czyli nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu powypadkowego lub od dnia sporządzenia karty wypadku.

????  Jak?

Przekazanie statystycznej karty wypadku następuje w formie elektronicznej na portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego, przy czym pracodawca zatrudniający nie więcej niż 5 pracowników może przekazać oryginał statystycznej karty sporządzony w formie papierowej do Urzędu Statystycznego w Gdańsku, po przesłaniu uzasadnionej informacji o wyborze tej formy. Statystyczną kartę sporządza się według objaśnień, klasyfikacji i oznaczeń kodowych do wypełnienia tej karty, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie karty wypadku.


Źródło.

Zespół powypadkowy, więcej w tym temacie znajdziesz tutaj.

Masz pytania związane z powołaniem zespołu powypadkowego lub przygotowania protokołu powypadkowego?

Nie zwlekaj! Pamiętaj również, że nieterminowe zgłoszenie wypadku wiąże się z grzywną! ????

Napisz lub zadzwoń do nas! Mamy już nie jeden wypadek za sobą 😉

577-787-663 lub 731-414-087

lub napisz maila: biuro@mefisto.net.pl

Albo odwiedź nas w biurze: Ul. Kopernika 34, 58-100 Świdnica

Tagi: kodeks karny, prawo pracy, pracownik, wypadek, protokół, protokół powypadkowy, statystyczna karta wypadku.