Wypadki- wózek widłowy

Wózek widłowy- wypadki przy pracy i jak sobie z nimi radzić?

Wózek widłowy- wypadki przy pracy

Dlaczego tak ważne są zasady BHP podczas pracy z wykorzystaniem wózków widłowych? Skąd biorą się wypadki?

Zdaniem wprowadzenia. Czy każdy może obsługiwać wózek widłowy?

Odpowiedź brzmi NIE. Należy posiadać aktualne uprawnienia, czyli zaświadczenie kwalifikacyjne operatora wózków widłowych.

Jak nabyć takie uprawnienia?

Podczas kursu, szkolenia przygotowującego do przystąpienia do egzaminu praktycznego oraz teoretycznego. Więcej w tym temacie (jaki kurs wybrać, co powinien zawierać dobry kurs na wózki widłowe) pisaliśmy w tym wpisie.

Wypadki

Z  badań przeprowadzonych w USA wynika, że 80 % wypadków,  wynikają z niewystarczającej widoczności otoczenia przez operatora.

Operatorzy wózków podnośnikowych podejmują decyzje na podstawie informacji, które docierają do nich w 90 % wzrokowo. Dobra widoczność otoczenia dla operatora podnośnikowego wózka widłowego jest sprawą niezwykle istotną dla zachowania bezpieczeństwa.

Według danych PIP, w wypadkach związanych z użytkowaniem  podnośnikowych wózków jezdniowych, 34 osoby były ciężko poszkodowane, w tym 8 osób poniosło śmierć. Część tych wypadków było spowodowanych kolizją wózka z osobą pieszą w wyniku niewystarczającej widoczności otoczenia przez operatora wózka. A więc z istnienia dużego ryzyka wypadkowego z powodu niewystarczającej widoczności otoczenia dla operatora podnośnikowego wózka czołowego.

Ryzyko wypadkowe wynikające z kolizji wózka z pieszym w wyniku braku widoczności otoczenia przez operatora podnośnikowego wózka jezdniowego można oszacować różnymi metodami.

Normy, które pomagają

W roku 2004 roku powstał projekt międzynarodowej normy technicznej umożliwiającej ocenę widoczności dla operatora wózka, z uwzględnieniem cech konstrukcyjnych i budowy wózka. W normie tej miarą widoczności otoczenia z miejsca kierowcy są wymiary powierzchni niezasłoniętej strefą braku widoczności (strefą martwą) w stosunku do powierzchni odniesienia. Projekt ten nie uwzględnia ładunku przewożonego wózkiem.

Widoczność ze stanowiska operatora wózka jezdniowego można definiować różnie.

Rozwiązań jest wiele

Na podstawie analiz i badań wykonanych również z uwzględnieniem kontrastu luminancji głowy człowieka względem luminancji otoczenia [8, 10] zaleca się, aby osoby piesze przebywające w obszarze, w którym poruszają się podnośnikowe wózki jezdniowe czołowe stosowane w transporcie wewnętrznym, stosowały nakrycie głowy kontrastujące z otoczeniem i ułatwiające, dzięki temu, dostrzeżenie ich przez operatora wózka nawet wtedy, gdy operator widzi w swoim polu widzenia tylko niedużą część głowy osoby pieszej.

Z badań wynika, że stosowanie nakrycia głowy powoduje ujednolicenie warunków widzenia osób pieszych przez operatorów podnośnikowych wózków jezdniowych. Jest to niezależne od barwy włosów czy stanu owłosienia albo położenia głowy osoby pieszej.  Ponadto, stałe stosowanie takiego samego nakrycia głowy powoduje poprawę percepcji takiego obrazu i pewne dostrzeganie osoby pieszej przez operatora podnośnikowego wózka jezdniowego czołowego.

Nakryciem głowy może być np. czapką roboczą  tzw. „firmową” stosowaną w wielu przedsiębiorstwach. Może ona być w wersji np. jesienno-zimowej i wiosenno-letniej. Część odblaskowa sprzyja poprawie widoczności osoby pieszej również wszędzie tam, gdzie jest stosowane niższe natężenie oświetlenia. W wielu firmach,  dbających o właściwy poziom bezpieczeństwa, pracownicy  poruszający się w obszarze ruchu wózków stosują kamizelki odblaskowe dla kierowców.

Tylko jak przekonać do tego pracowników?

???? Zmień swoją karierę na lepsze w nadchodzącym Nowym Roku! ????

Jeśli chcesz zdobyć uprawnienia na wózki widłowe zobacz co dla Ciebie przygotowaliśmy!

lub zadzwoń do Nas!  ????

tel.: +48 577-787-663

tel.: +48 731-414-087

Wózek widłowy- więcej w tym temacie znajdziesz tutaj.

Źródło.