Polski Ład- wynagrodzenie

Polski Ład- Wynagrodzenie kobiet i mężczyzn

Polski Ład- wynagrodzenie kobiet i mężczyzn

Jedną z nowych regulacji zapowiadanych przez Polski Ład jest likwidacja tak zwanej luki płacowej w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Co to oznacza w praktyce?

Duże przedsiębiorstwa będą zobligowane do tego, aby na prośbę pracownika przedstawić uzasadnienie wysokości wypłacanego wynagrodzenia. Pracodawca będzie miał na to 30 dni. Co więcej zatrudnieni będą mogli zażądać przedstawienia informacji o przeciętnych zarobkach osób płci przeciwnej wykonujących takie same (lub podobne) obowiązki, lub zajmują takie same stanowisko.

Dodatkowo rząd zapowiedział w swojej regulacji miejsce na wzmocnienie edukacji antydyskryminacyjnej.

 Czy w Polsce istnieje luka płacowa?

Raport Women in Work Index, ocenia sytuację kobiet na rynku pracy w krajach OECD. W Polsce różnica w płacach kobiet i mężczyzn nie wydaje się być wysoka.

W 2019 roku wynosiła ona 6% (i zmniejszyła się o 2 pp w porównaniu do 2018 r.). Plasuje to Polskę na 5 miejscu wśród wszystkich 33 krajów OECD. Na pierwszym miejscu jest Luksemburg (1%), na drugim Grecja (4%), a na trzecim Belgia (5%).

Niestety, pandemia pogorszyła sytuację kobiet na rynku pracy, co może skutkować zwiększeniem luki płacowej. Jeśli dodatkowo spojrzymy na dane z innych źródeł, pokazujące tzw. skorygowaną lukę płacową, czyli różnicę wynagrodzeń osób wykonujących tę samą pracę, w podobnym wieku i o podobnym wykształceniu, to według Eurostatu sięga ona 16-17%, a według danych GUS – nawet 20%. Tak więc w rzeczywistości sytuacja kobiet na polskim rynku pracy nie wygląda aż tak dobrze.

Dobry PR dla pracodawców?

Zagwarantowanie równej płacy zarówno kobietom jak i mężczyzną za wykonywanie tej samej pracy- przed wejściem w życie nowych przepisów, może być dla pracodawcy dobrą poprawą wizerunku firmy.

Budowanie społecznego zaufania, dobrego wizerunku firmy jest aktualnie nazywany employer branding. W to zagadnienie wchodzi również zadowolenie pracowników i poziom ich retencji.

Nagłaśnianie swoich kroków w kierunku zapewnienia równego wynagrodzenia, może oddziaływać na wyższą rentowność i potencjalne lepsze relacje z klientami, którzy coraz bardziej zwracają uwagę na to, jak firmy traktują swoich pracowników. Idzie za tym oczywiście poprawa wyników biznesowych.

Ponadto duże firmy, lub mniejsze ale powszechnie znane, lokalne firmy mogą w ten sposób zdobyć uznanie społeczne za działania w sprawach społecznie istotnych.

Dlaczego warto zainteresować się tematem równych płac?

– wzmocnienie marki pracodawcy,

– wzrost satysfakcji pracowników,

– wpływ na reputację w obszarze istotnym dla zarządzania,

– pozytywny wpływ na wyniki finansowe,

– wpływ na różnorodność w firmie, budowanie kultury otwartości,

– wzrost retencji pracowników,

– zwiększenie efektywności,

– redukcja ryzyka związanych ze sporami pracowniczymi na gruncie nierówności płac,

– rozpoznawalność spółki w istotnym społecznie obszarze,

PODSUMOWANIE

Jak możemy zauważyć Nowy Rok będzie odznaczał się nie tylko nową datą na dokumentach ale także potrzebą zdobycia nowej wiedzy. Należy spodziewać się trudności podczas przyzwyczajania się do zupełnie nowych przepisów czy ustaw. Rok 2022 wywróci niektórym z nas świat do góry nogami.

NIE MA NICZEGO NA CO CZŁOWIEK NIE MÓGŁBY SIĘ PRZYGOTOWAĆ!

Niewiedza nie jest usprawiedliwieniem i nie zwalnia z odpowiedzialności. Dlatego należy przygotować się na nadchodzące zmiany podatkowe, niczym innym jak wiedzą. W pierwszych miesiącach Nowego Roku nie traćmy czasu na błądzenie, szukanie na szybko odpowiedzi i stres.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wyślij zapytanie na: biuro@mefisto.net.pl

lub zadzwoń 577-787-663 lub 731-414-087 

Jeden mail dzieli Cię od spokoju i pewności siebie w Nowym Roku.

Polski Ład- dowiedz się więcej –tutaj

Źródło.