Wypadki przy pracy- zmora pracodawcy

Witajcie w ten nostalgiczny czwartkowy poranek!

Dzisiejszy wpis będzie dotyczył wypadków przy pracy, ich rodzajów a także przejrzymy jakie wypadki były najczęstsze w 2020 roku!

Na wstępie

Słowem wstępu, pamiętajmy, że każdemu wypadkowi można zapobiec. Zróbmy wszystko co w Naszej mocy abyśmy nie ulegli wypadkowi MY ani Nasi pracownicy.

Pierwszym i najważniejszym krokiem do zapobiegania wypadkom jest świadomość, że wypadki mogą się zdarzyć i świadomość z pierwszego zdania wstępu- że każdemu wypadkowi można zapobiec. Świadomość tą można nabyć na wiele sposobów, poprzez naukę własną, szkolenia lub, coś czego nikomu nie życzymy- poprzez własne doświadczenia.

Nie musimy poznawać czegoś na własnej skórze aby wiedzieć, że można było temu zapobiec. Szkolmy się i zdobywajmy praktyczną wiedzę, która uchroni Nas od wypadków, nawet tych najmniejszych.

Podstawa prawna

Bardzo chcielibyśmy zacząć inaczej, ale mimo ogólnej niechęci do przepisów prawnych i definicji musimy podać podstawę prawną, a jest nią:

Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773, z późn. zm.)

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  •  podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  •  w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Ważne: Określone zdarzenie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy jedynie wówczas, gdy spełnia równocześnie wszystkie cztery warunki podane definicji.

Rodzaje wypadków przy pracy
  • Wypadek śmiertelny: Coś, czego nie życzy się nawet najgorszemu wrogowi. Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć poszkodowanego w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od wypadku.
  •  Ciężki wypadek: Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.
  • Zbiorowy wypadek: Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.
Nagłe zdarzenie

Przyjęto, że cechę „nagłości” ma zdarzenie, którego czas trwania nie przekracza jednej dniówki roboczej. Zdarzeniem nagłym jest więc zarówno trwający kilka sekund kontakt dłoni stolarza z piłą tarczową, jak i kilkugodzinne oddziaływanie na palacza kotłów centralnego ogrzewania tlenku węgla (czadu). „Nagłość” określa czas oddziaływania czynnika niebezpiecznego na organizm człowieka. Skutki tego oddziaływania mogą ujawnić się natychmiast lub dopiero po pewnym czasie – po kilku dniach, a nawet tygodniach.

Uraz

Jednak występuje również pojęcie urazu, które  jest uszkodzeniem tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego (czynnika niebezpiecznego).

Powstanie urazu jest trzecim warunkiem uznania określonego zdarzenia za wypadek przy pracy. Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą, a nie spowodowało „urazu”, nie jest wypadkiem przy pracy. Jest ono – coraz częściej – określane pojęciem: wydarzenie wypadkowe bezurazowe.

Ubiegłoroczne wypadki- przegląd*

Dobra nowina w temacie wypadków:  W 2020 r. zgłoszono 62740 osób poszkodowanych
w wypadkach przy pracy, o 24,6% mniej niż w 2019 r. Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) odpowiednio z 6,15 do 4,62.

Osoby poszkodowane w wypadkach śmiertelnych stanowiły 0,3% wszystkich osób poszkodowanych (wzrost o 0,1 p.proc. w stosunku do 2019 r.). Zmniejszyła się liczba osób poszkodowanych w wypadkach ciężkich (o 4,9% w odniesieniu do 2019 r.) oraz w wypadkach
z innym skutkiem (o 24,7%).

Wykres 1. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w 2020 r. według wydarzeń powodujących urazy

Jak możemy zauważyć dominującą grupą wydarzeń powodujących urazy było zderzenie z/uderzenie w nieruchomy obiekt (31,1%).

Wykres 2. Przyczyny wypadków przy pracy w 2020 r.

Nieprawidłowe zachowanie się pracownika było przyczyną 60,8% wypadków przy pracy.
Czy można poprawić zachowanie się pracownika podczas wykonywania pracy? Oczywiście! Wymaga to zarówno chęci pracownika, jak i pracodawcy! Przełożony może zapewnić swojemu pracownikowi coś niesłychanie pomocnego- wiedzę! Wiedza pomoże pracownikowi zdać sobie sprawę, że jego zachowanie może przyczynić się do powstania wypadku. Najlepszą obroną jest atak, a my możemy pomóc w przygotowaniu się do niego. Dlatego odsyłamy Cię, do Naszych kursów oraz szkoleń. 

Wykres 3. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w 2020 r. według czynności wykonywanych przez poszkodowanego w chwili wypadku

Czynnością najczęściej wykonywaną przez poszkodowanego w chwili wypadku było poruszanie się (36,1%).

I ostatni już wykres na dziś.

Wykres 4. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w 2020 r. według umiejscowienia urazu

79,6% osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy doznało urazu kończyn.

Podsumowanie

Jak mogliśmy zobaczyć częstotliwość występowania wypadków zmniejsza się z roku na rok. Jednak nie zwalnia Nas to z odpowiedzialności prowadzenia czynności zapobiegających występowaniu wypadków przy pracy. Jak już wspomnieliśmy na samym początku tego wpisu- najważniejsze jest ciągłe szkolenie się. Mimo iż nie wyeliminujemy do zera występowania wypadków- możemy złagodzić ich skutki oraz co najważniejsze zmniejszyć ich częstotliwość.
Nie bójmy się prosić o pomoc– w innym przypadku będziemy mogli jej potrzebować w przyszłości.


Zapraszamy do uczestnictwa w kursach i szkoleniach on-line.
Kursanci, którzy wykonują regularnie szkolenia z zakresu BHP są mniej narażeni na wypadki przy pracy! Wiedza działa cuda, w tym przypadku nie ma miejsca na cuda- jest potrzeba na wiedzę! My potrafimy ją zapewnić.
Zapraszamy!

OFERTA