Kultura bezpieczeństwa- czym naprawdę jest?

Witaj!

Jak już mogłeś zauważyć po tytule, będziemy się dzisiaj zajmowali zagadnieniem kultury bezpieczeństwa. Czym ona jest, jakie są jej rodzaje i czym się charakteryzuje.

Czym jest kultura bezpieczeństwa?

Oczywiście mówieniem „dzień dobry, ale ładnie Pani dzisiaj wygląda” do swojej BHP’ówki ???? Spokojnie, to tylko żarty!

Tak naprawdę kultura bezpieczeństwa to zbiór przekonań, spostrzeżeń i wartości, które pracownicy dzielą w odniesieniu do ryzyka w organizacji, w miejscu pracy lub społeczności.

 A jeśli chcesz poprawić swoją kulturę bezpieczeństwa zapraszamy na Nasze kursy z zakresu BHP– na pewno to dobry krok w kierunku zmian!

 Ale wracajmy do tematu!

Kultura bezpieczeństwa to produkt wartości indywidualnych i grupowych, postaw, percepcji, kompetencji i wzorców zachowania, które determinują zaangażowanie, styl i sprawność zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji.

Ale chyba najlepszym wytłumaczymy to mówiąc: jest to sposób w jaki zwykle robimy tutaj rzeczy! ????

Mówiąc o kulturze bezpieczeństwa nie traktujemy jej jako oddzielnego tworu, lecz jako integralną część kultury organizacyjnej. Pamiętajmy także o tym, że chcąc budować kulturę bezpieczeństwa w firmie, nie tworzymy jej od zera, bo ona już tam jest. Możemy ją jedynie rozwinąć lub ulepszyć!

Rodzaje kultury bezpieczeństwa

Wysoka:

 • Działania z zakresu BHP prowadzone przez firmę przewyższają wymagania zawarte w normach i przepisach prawa
 • Wysoka wartość przypisana życiu i zdrowiu pracowników
 • W organizacji systematycznie odbywają się szkolenia i wydarzenia promujące kwestie BHP
 • Motywacja wewnętrzna każdego pracownika w zakresie bezpieczeństwa
 • Wysoka aktywność załogi w zakresie bezpieczeństwa m.in. pracownicy na bieżąco zgłaszają ryzyka BHP, angażują się w programy bezpieczeństwa

Niska:

 • Działania z zakresu BHP często nie spełniają minimalnych wymagań zawartych w normach i przepisach prawa
 • Wysoką wartość stanowi terminowość realizacji zleceń, nawet kosztem bezpieczeństwa pracownika
 • O bezpieczeństwie mówi się tylko w chwili wystąpienia wypadku przy pracy
 • Motywacja zewnętrzna pracownika w zakresie bezpieczeństwa (“respektuję zasady BHP bo muszę”)
 • Niska lub brak aktywności w zakresie bezpieczeństwa m.in. pomimo zauważonych usterek i ryzyka BHP pracownicy ich nie raportują

 

Człowiek swoim własnym wrogiem?

Coroczne statystyki prezentowane przez Państwową Inspekcję Pracy ukazują, że czynnik ludzki jest kluczową przyczyną większości wypadków przy pracy np. niewłaściwe, samowolne zachowanie się pracownika. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jaki poziom kultury bezpieczeństwa reprezentuje Twoja firma, warto zdecydować się na przeprowadzanie kompleksowej oceny kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

Ma ona na celu zbadanie przyjętych w organizacji wzorów zachowań, podejść do ryzyka i rangi bezpieczeństwa w hierarchii ogółu wartości firmy. Przeprowadzenie takiej analizy okazuje się być pomocne w opracowaniu planu działań zmierzających do minimalizacji wypadków przy pracy.

Kultura bezpieczeństwa składa się z trzech poziomów:
 •  Artefakty

Obejmują wszelkie namacalne, jawne lub werbalnie identyfikowalne elementy jak np. meble, dress code, styl komunikacji, wydarzenia firmowe, dowcipy biurowe, itp.. Artefakty są widocznymi elementami kultury i mogą być rozpoznawane przez ludzi niebędących jej częścią.

 •  Normy i wartości

Są to wartości i zasady zachowania w organizacji. W ten sposób pracownicy reprezentują firmę zarówno przed sobą, jaki innymi. Często może to być projekcja przyszłości, tego, co pracownicy mają nadzieję osiągnąć. Przykładem może być profesjonalizm pracowników lub identyfikacja z motto firmowym np.  „Zero wypadków”. Problem może wystąpić, jeśli wyznawane przez zarządzających wartości nie są zgodne z głębszymi założeniami kultury.

 •  Założenia podstawowe

Są one  głęboko zakorzenionymi zachowaniami, które są zazwyczaj nieświadome, ale stanowią istotę kultury, jej fundament. Założenia są z reguły tak dobrze zintegrowane z dynamiką firmy, że ​​trudno je rozpoznać od wewnątrz.

Skąd jednak mamy wiedzieć, od czego zacząć i który z obszarów jest najbardziej problematyczny? Najlepszym sposobem jest od zacząć przeprowadzenia analizy każdego z elementów np. metodą SWOT (Strenghts – mocne strony, Weaknesses – słabe strony, Chance – szanse,Threats – zagrożenia). Potem wybierz takie działania, które będą najbardziej efektywne, określ priorytety i do dzieła.

Podsumowanie

Każdy z nas jest jednością i niejednokrotnie postawy oraz utarte schematy zachowań przenosi z domu do pracy i na odwrót. Kadra zarządzająca, która wysoką wagę przypisuje kwestii kształtowania wysokiej kulturze bezpieczeństwa przyczynia się, więc nie tylko do mniejszej ilości wypadków przy pracy, ale również bezpieczniejszego życia nas wszystkich w życiu codziennym.

Dlatego nie bójmy się zwracać uwagi swoim pracownikom w kwestiach bezpieczeństwa! Może to nie tylko w pewnym momencie uratować zdrowie i życie, ale też usprawnić Naszą pracę.

A jeśli nie masz pomysłu jak podnieść kulturę bezpieczeństwa w swojej firmie, zapraszamy do tematycznych szkoleń z zakresu BHP, PPOŻ i innych!