Opodatkowanie działalności- Polski Ład 2022

Polski Ład a optymalna forma opodatkowania działalności

Przedsiębiorcy posiadają dwa główne cele- prowadzić dobrze prosperujący biznes oraz płacić niskie podatki. Jest wiele czynników wpływających na te cele, aczkolwiek jednym z ważniejszych jest optymalna forma opodatkowania.

Każdy przedsiębiorca może pobrać kalkulator Polskiego Ładu, za pomocą którego możliwe jest wykonanie symulacji obciążeń składkowych i podatkowych. Powstał on w oparciu o aktualne i projektowane przepisy prawa podatkowego – według stanu aktualnego na dzień 01.12.2021. Kalkulator nie stanowi narzędzia do rozliczenia z urzędem skarbowym.

Link do kalkulatora- znajdziesz tutaj.

Składki ZUS

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Istnieją dwa rodzaje – społeczne i zdrowotne.

Warto wiedzieć, że od 2022 roku na wysokość podatku będzie wpływało tylko ubezpieczenie społeczne.

Natomiast należy mieć na uwadze fakt, że bez względu na wybraną formę opodatkowania i to, że składki zdrowotne nie mają wpływu na wysokość zaliczki na podatek dochodowy, każdy przedsiębiorca ma obowiązek ich opłacania.

To z kolei nie jest bez znaczenia z punktu widzenia budżetu firmy.

Dodatkowo przedsiębiorcy są zobowiązani do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, co wpływa na ostateczny rachunek podatkowy.

Kwota składek na ubezpieczenie społeczne w 2022 r. wynosi:

Polski Ład

 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 81 ust. 2f ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od wysokości uzyskanego przychodu i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Na przykład przy obliczaniu składki ubezpieczeniowej za styczeń należy uwzględnić dochód ze stycznia.

Podatek liniowy

Decydując się na opodatkowanie podatkiem liniowym, podstawą obliczenia składki zdrowotnej będzie dochód za miesiąc poprzedni, czyli przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania, jak również wysokość zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie zostały ujęte bezpośrednio w kosztach podatkowych – w kolumnie 13. KPiR). Oznacza to, że im więcej przedsiębiorca zarobi „na czysto”, tym większą składkę zdrowotną zapłaci z tego tytułu.

Co ważne, kwota składki zdrowotnej nie może być kwotą niższą niż 9% minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Oznacza to, że składka zdrowotna na podatku liniowym ma z góry narzuconą minimalną wysokość, ale bez ustalonej wysokości maksymalnej. W 2022 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 3010 zł, czyli minimalna składka zdrowotna obejmuje 270,90 zł.

PODSUMOWANIE

Jak możemy zauważyć Nowy Rok będzie odznaczał się nie tylko nową datą na dokumentach ale także potrzebą zdobycia nowej wiedzy. Należy spodziewać się trudności podczas przyzwyczajania się do zupełnie nowych przepisów czy ustaw. Rok 2022 wywróci niektórym z nas świat do góry nogami.

Nie ma niczego na co człowiek nie mógłby się przygotować!

Niewiedza nie jest usprawiedliwieniem i nie zwalnia z odpowiedzialności. Dlatego należy przygotować się na nadchodzące zmiany podatkowe, niczym innym jak wiedzą. W pierwszych miesiącach Nowego Roku nie traćmy czasu na błądzenie, szukanie na szybko odpowiedzi i stres.

Podjęcie się kursu czy szkolenia nie tylko podniesie poziom naszej wiedzy ale też uspokoi i zapewni komfort psychiczny w pierwszych dniach roku 2022.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wyślij zapytanie na:

biuro@mefisto.net.pl

lub zadzwoń

577-787-663 lub 731-414-087

Jeden mail dzieli Cię od spokoju i pewności siebie w Nowym Roku.

Składki na ubezpieczenie społeczne- więcej podobnych wpisów znajdziesz tutaj.

*Źródło: Polski Ład.gov