Dobrowolne ubezpieczenia 2022

Dobrowolne ubezpieczenia chorobowe w 2022 roku .

Nowy rok 2022 zbliża się do nas wielkimi krokami, a razem z nim nowa kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Dlaczego zaczynamy właśnie od tych słów?

Wstęp

Jak wynika z art. 20 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. A to przeciętne wynagrodzenie od 1 stycznia Nowego Roku będzie wynosiło 5.922 zł.

Co za tym idzie? Wraz ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia wzrośnie także podstawa wymiary składki na ubezpieczenie chorobowe. Nowa podstawa będzie wynosić 14.805 zł ( jest to 250% z kwoty 5.922 zł).

Ubezpieczenia dobrowolne- zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany…

Nieterminowe płacenie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe nie będzie powodowało ustanie wymienionych ubezpieczeń.

Co zmieni się od 2022 roku?

Aby być objętym dobrowolnymi ubezpieczeniami należy zgłosić chęć poprzez dokument ZUS ZUA.

Nie będzie obowiązywała możliwość objęcia wyżej wymienionymi ubezpieczeniami na podstawie tak zwanego wniosku dorozumianego.

Nieterminowe płacenie składek na ubezpieczenia dobrowolne nie będzie wiązało się z ich ustaniem.

Chcę zrezygnować! Ale jak?

Jeśli chcesz zrezygnować z ubezpieczeń dobrowolnych, musisz tylko się wyrejestrować! Odpowiednim dokumentem jest dokument ZUS ZWUA.

Pamiętaj! Nieopłacenie składek za grudzień nie wystarczy abyś od stycznia 2022 roku został wyrejestrowany!

Co jeśli nie opłaciłem składek przed 2022 r?

Nowe przepisy umożliwią zachowanie ciągłości ubezpieczeń dobrowolnych, gdy składki nie będą opłacone lub będą, ale po terminie. Oznacza to, że nie będzie trzeba składać wniosków o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie. Wnioski takie (wniosek US-9) nadal można składać za okresy przed 1 stycznia 2022 r. maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.

Uwaga! Po zmianach przepisów od 2022 r., zaległość w składkach na ubezpieczenia społeczne nie powoduje ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ale może mieć wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Jeśli zaległość ta przekroczy kwotę 1% minimalnego wynagrodzenia, to prawo do świadczeń nie będzie przysługiwało do czasu spłaty całości zadłużenia. Prawo do świadczenia przedawni się jeśli zadłużenie nie zostanie spłacone w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia.

Podsumowanie

Jak możemy zauważyć Nowy Rok będzie odznaczał się nie tylko nową datą na dokumentach ale także potrzebą zdobycia nowej wiedzy. Należy spodziewać się trudności podczas przyzwyczajania się do zupełnie nowych przepisów czy ustaw. Rok 2022 wywróci niektórym z nas świat do góry nogami.

 

NIE MA NICZEGO NA CO CZŁOWIEK NIE MÓGŁBY SIĘ PRZYGOTOWAĆ!

Niewiedza nie jest usprawiedliwieniem i nie zwalnia z odpowiedzialności. Dlatego należy przygotować się na nadchodzące zmiany podatkowe, niczym innym jak wiedzą. W pierwszych miesiącach Nowego Roku nie traćmy czasu na błądzenie, szukanie na szybko odpowiedzi i stres.

Startujemy z nowością!

Kurs Kadrowo-Płacowy dla początkujących i osób, które nie do końca rozumieją nowe zasady Polskiego Ładu!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wyślij zapytanie na: biuro@mefisto.net.pl

lub zadzwoń 577-787-663 lub 731-414-087 

Jeden mail dzieli Cię od spokoju i pewności siebie w Nowym Roku.

 

Więcej w temacie ubezpieczeń- znajdziesz tutaj.

Źródło.