Wzory oświadczeń cudzoziemcy

Nowe wzory oświadczeń dla cudzoziemców

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 i 28 stycznia 2022 r. pod poz. 193 i 198 opublikowano rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

  • z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia dotyczącego powierzenia cudzoziemcowi pracy,
  • z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

W załącznikach do ww. rozporządzeń określono wzory formularzy, o których mowa odpowiednio w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach… (Dz. U. z 2022 r. poz. 91) oraz w art. 120a ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 ze zm.).

Rozporządzenia weszły w życie z dniem 29 stycznia 2022 r.

Aby sprawdzić załączniki kliknij tutaj.