wzory

Wzory oświadczeń cudzoziemcy

Nowe wzory oświadczeń dla cudzoziemców W Dzienniku Ustaw z dnia 27 i 28 stycznia 2022 r. pod poz. 193 i 198 opublikowano rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych