Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy

Wstęp

Zacznijmy od tego, co to jest wypadek przy pracy i czym się charakteryzuje.

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

NAGŁOŚĆ – w ciągu jednej zmiany roboczej,

PRZYCZYNA ZEWNĘTRZNA- poza organizmem pracownika (nie schorzenie czy choroba długotrwała lecz z zewnątrz),

W ZWIĄZKU Z PRACĄ – wykonywanie codziennych obowiązków pracowniczych,

URAZ- złamanie, skaleczenie, zmiażdżenie, przetarcie itd.

Jeśli potrzebujesz kompleksowej usługi BHP, sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy w stanie Ci pomóc!

Obowiązek pracodawcy

Pracodawca w momencie wypadku powinien zapewnić poszkodowanemu pierwszą pomoc oraz wyeliminować/ograniczyć zagrożenie. Następnie powinien zabezpieczyć miejsce wypadku przed dostępem osób niepowołanych oraz ewentualnym włączeniem urządzeń, które unieruchomiono z związku z wypadkiem. Aby była możliwość odtworzenia okoliczności, przebiegu oraz ustalenia przyczyn zdarzenia niezbędne jest aby nie wprowadzać zmian w usytuowaniu maszyn i urządzeń oraz innych przedmiotów. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w miejscu zdarzenia jest dopuszczalne w momencie, kiedy wystąpi konieczność ratowania życia lub zdrowia osób/mienia/powstrzymania niebezpieczeństwa. Kolejnym krokiem jest zawiadomienie o wypadku właściwego inspektora pracy i inne organy.

PIP i prokurator

W zależności od rodzaju i miejsca wypadku pracodawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy oraz prokuratora w razie wystąpienia wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego oraz każdego innego wypadku, który wywołał takie skutki i ma związek z pracą. Zaniechanie obowiązku powiadomienia o wypadku przy pracy (śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym) wymienionych organów, w tym inspektora pracy, stanowi wykroczenie z art. 283 § 2 pkt 6 Kodeksu pracy i jest zagrożone karą. Ostatnim krokiem jest przeprowadzenie postępowania powypadkowego, przez placówkę na rzecz którego poszkodowany świadczył pracę lub ZUS.W przypadku rolników indywidualnych – KRUS.

Obowiązek poszkodowanego

Poszkodowany, który ucierpiał podczas wypadku powinien go zgłosić, gdy jego stan zdrowia na to pozwala. W pierwszej kolejności swojego przełożonego lub osoby reprezentującego podmiot, na rzecz którego świadczy pracę. Wypadek przy pracy rolniczej zgłasza się do KRUSU – w siedzibie, drogą pocztową, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Pracownik powinien również zgłosić ewentualne roszczenia z tytułu skutków wypadku.

Chcesz więcej podobnych informacji do tego artykułu- Wypadek przy pracy? Sprawdź nasze social media!