Praca na drabinie

Praca na drabinie=praca na wysokości

Pracujesz na drabinie? Twój pracownik pracuje na drabinie? Zwróć uwagę czego się zabrania przy pracy na drabinie- ponieważ jest to praca na wysokości.

Jeśli potrzebujesz kompleksowej usługi BHP, sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy w stanie Ci pomóc!

Praca na wysokości – praca wykonywana na powierzchni znajdującej się co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

W związku z tym zabrania się:

 1. Stosowania uszkodzonych drabin.
 2. Wykorzystania drabin jako drogi stałego transportu.
 3. Stosowania drabin do przenoszenia ciężarów o masie powyżej 10 kg.
 4. Używania drabin rozstawnych jako przystawnych.
 5. Ustawiania drabin na niestabilnym podłożu.
 6. Opierania drabiny przystawnej o śliskie płaszczyzny, obiekty lekkie, wywrotne lub stosy materiałów niegwarantujących jej stabilności.
 7. Stawiania drabiny przed zamkniętymi drzwiami, jeśli nie są one zamknięte na klucz od strony ustawionej drabiny.
 8. Ustawiania drabin w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i urządzeń, w sposób stwarzający zagrożenia dla ich użytkowników.
 9. Wchodzenia i schodzenia z drabiny w pozycji plecami do niej.
 10. Przenoszenia drabiny o długości powyżej 4 m przez jedną osobę.
 11. Opierania drabiny o niesprawdzone elementy budowli.
 12. Łączenia drabin handlowych pomostami i obciążania ich jakimikolwiek materiałami.
 13. Przerabiania drabin we własnym zakresie, w celu przystosowania ich do ustawiania na schodach lub pochylniach.
 14. Pracy na drabinach zlokalizowanych w odległości 6 m w poziomie od wszelkich przewodów wysokiego napięcia.
 15. Malowania drabin.
 16. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych.
 17. Wykonywania robót ciesielskich powyżej wysokości 3 m z drabin przystawnych.
 18. Wykonywanie robót malarskich powyżej wysokości 4 m z wykorzystaniem drabin rozstawnych.
 19. Stosowania drabin przystawnych podczas zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania z zawiesi elementów prefabrykowanych lub konstrukcji stalowych oraz betonowania styków.
 20. Przesuwania drabiny, znajdując się na jej szczeblach lub stopniach.
 21. Rozstawiania drabin na ruchomym podłożu (palety, cegły, dźwigi, rusztowania, łyżki koparek, samochody dostawcze, pomosty robocze).
 22. W przypadku drabin przystawnych – korzystania z jej trzech ostatnich szczebli; drabiny służące do dostępu na wyższy poziom powinny wystawać co najmniej 1 m powyżej poziomu oparcia i powinny być przymocowane, w innym przypadku konieczne jest zapewnienie bezpiecznego i stabilnego miejsca uchwytu dla rąk.
 23. W przypadku drabin rozstawnych – korzystania z dwóch ostatnich stopni drabiny rozstawnej, o ile nie ma bezpiecznego uchwytu dla rąk oraz korzystania z trzech ostatnich stopni drabiny rozstawnej jednostronnej lub dwustronnej, której stopień stanowi jednocześnie szczyt drabiny         .

Podsumowanie

Każdy BHP’owiec ma pełne ręce roboty- i to cały czas. Więc nie dziwią nas telefony, czy dałoby się zrobić…. ? Oczywiście, że dałoby się! Nie przejmuj się dotrzymywaniem terminów. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki, na cuda będziesz musiał chwilę poczekać 🙂

Dlatego:

 1. Najpierw zapoznaj się z naszymi usługami -tutaj-
 2. A później skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy– będziemy mogli wykonać personalizowaną ofertę, skrojoną pod Twoją firmę! 🙂