OŚWIETLENIE STANOWISKA PRACY

Oświetlenie stanowiska pracy!

Sprawdź czy jesteś na bieżąco.

Wstęp

Odpowiednio dopasowanie oświetlenie do indywidualnych potrzeb pracowników, a także do wymagań stanowisk pracy i działów wpływa na efektywność oraz produktywność wykonywanych zadań. W każdym miejscu na terenie zakładu pracy, w których będą przebywać pracownicy, pracodawca jest obowiązany zapewnić oświetlenie elektryczne w porze nocnej lub jeżeli oświetlenie dzienne jest niewystarczające.

Przepisy

Przepisy przewidują, że w pomieszczeniach stałej pracy należy zapewnić oświetlenie dzienne, chyba że jest to niemożliwe. Na stosowanie oświetlenia wyłącznie elektrycznego pracodawca uzyskał zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Uzyskanie zgody na lokalizację pomieszczeń pracy poniżej poziomu terenu (w miejscu pozbawionym dostępu do światła dziennego) nie wymaga jednak dodatkowo zgody na stosowanie oświetlenia sztucznego w tych pomieszczeniach.
Niezależnie od oświetlenia dziennego, w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.

Brak oświetlenia

Przy wyjściu z pomieszczeń, w których  praca jest wykonywana w ciemności, powinny być zapewnione warunki umożliwiające stopniową adaptację wzroku. W pomieszczeniach i miejscach pracy, należy zapewnić oświetlenie awaryjne spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach i Polskich Normach.
Należy także mieć na uwadze, że sprawność narządu wzroku zmienia się wraz z wiekiem pracownika. Starsi pracownicy wymagają lepszego oświetlenia dla efektywnego wykonywania pracy.

Najlepsze- naturalne

Najkorzystniejszym oświetleniem jest oświetlenie naturalne, dlatego, iż nasz wzrok jest do niego najlepiej przystosowany. Niestety oświetlenie naturalne w niektórych przypadkach może wpływać niekorzystnie na procesy produkcyjne. Nie powinno ono bezpośrednio oświetlać stanowisk pracy, a na halach produkcyjnych najlepiej jeśli światło słoneczne oświetla od góry.
Światło sztuczne jest mniej korzystne od naturalnego, ale można je regulować i przez to uzyskiwać większą stałość. Parametrem, który najbardziej wpływa na jakość wykonywanej pracy jest natężenie światła, czyli ilość światła wysyłana przez jego źródło. Pozostałe parametry to:

  •  wielkość pomieszczenia,
  •  barwy ścian i przedmiotów,
  • odległość źródła światła od miejsca pracy.