Wypadek przy pracy – co teraz?

Jak zareagować, kiedy w naszym zakładzie lub firmie wydarzy się wypadek przy pracy? W tym wpisie podamy konkretne przykłady, krok po kroku co i jak należy zrobić. Ten wpis to must have dla pracodawcy, kierownika czy menagera!

Wypadek przy pracy- definicja

Zgodnie z art. 3 ust 1. ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz albo śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika:

 • zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub  w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Określone zdarzenie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy jedynie wówczas, gdy spełnia równocześnie wszystkie cztery warunki podane w definicji. Wypadek:

 • śmiertelny – Zgodnie z art.3 ust 4 ustawy. – za  śmiertelny wypadek przy pracy  uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć poszkodowanego w okresie 6 miesięcy od zdarzenia.
 • ciężki – Zgodnie z art.3 ust 4 ustawy. – ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała. Takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, naruszające podstawowe funkcje organizmu. A także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.
 • powodujący czasową niezdolność do pracy (skutkujący zwolnieniem lekarskim),
 • wymagający profesjonalnej pomocy ambulatoryjnej medycznej (pogotowie),
 • wymagający doraźnej pomocy (apteczka pierwszej pomocy).

Wypadek zbiorowy  – Zgodnie z art.3 ust 4 ustawy. – za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

Zdarzenie potencjalnie wypadkowe – niebezpieczne zdarzenie, związane z wykonywaną pracą, podczas którego nie doszło do urazów lub pogorszenia stanu zdrowia.

Zdarzenie – wypadek bądź zdarzenie potencjalnie wypadkowe mające miejsce na terenie działalności.

Za zdarzenie uważa się również wypadek w drodze do pracy lub z pracy.

Wypadek przy pracy- jak postępować?

Postępowanie w momencie zaistnienia zdarzenia:

 • Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu przez osobę przeszkoloną,
 • Zabezpieczenia pojazdu, urządzeń, maszyn,
 • Wezwanie pogotowia ratunkowego (jeśli potrzebne)
 • Konsultacja lekarska ( szpital) – transport poszkodowanego wraz z bezpośrednim przełożonym oraz z osobą przeszkoloną z udzielania pierwszej pomocy,
 • Zabezpieczenie (oznakowanie, wygrodzenie) miejsca zdarzenia,
 • Niedopuszczenie do miejsca zdarzenia osób postronnych ( niepowołanych),
 • Zakaz uruchamiania pojazdów,  urządzeń technicznych, które w związku ze zdarzeniem zostały zatrzymane bez zgody Pracodawcy, Służb specjalnych,
 • Zakaz dokonywania zmiany położenia pojazdu i urządzeń technicznych i innych przedmiotów, które spowodowały zdarzenie, lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności,
 • Wykonać dokumentację fotograficzną, szkic miejsca zdarzenia.

Wypadek przy pracy- zgłaszanie przez pracowników

 • Pracownicy mają obowiązek niezwłocznego zgłaszania zdarzenia swojemu bezpośredniemu przełożonemu.
 • Zdarzenie mające miejsce w trasie przejazdu w kraju i poza krajem (a także w dni wolne od pracy, sobotę, niedzielę lub święta) należy zgłaszać telefonicznie. W pozostałe dni bezpośrednio bezpośredniemu przełożonemu.
 • Wszystkie zdarzenia (udzielania pierwszej pomocy, wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe) będą dokumentowane i prowadzone będzie ustalenie przyczyn źródłowych.

Skład Zespołu Powypadkowego będzie ustalony w zależności poziomu zdarzenia stopnia ciężkości zdarzenia.

Obowiązkiem pracownika jest zawiadomić niezwłocznie przełożonego, lub zaraz po ustaniu przeszkód uniemożliwiających niezwłoczne zawiadomienie.

Wypadek przy pracy- obowiązki pracodawcy

 • Powołanie zespołu powypadkowego
 • Sporządzenie w ciągu 14 dni karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy
 • Dostarczenie egzemplarza poszkodowanemu pracownikowi (lub jego rodzinie w razie śmierci)
 • Działania profilaktyczne/ korygujące
 • Analiza wypadku przy pracy
 • Prowadzenie statystyki wypadków
 • Prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy
 • Archiwizacja dokumentacji powypadkowej.

Zbyt dużo na głowie?

Pracodawca pomimo prowadzenia działalności ma szereg innych obowiązków. Czasem jest tego zbyt wiele dla jednej osoby. I my to wiemy!

Potrzebujesz pomocy żeby ogarnąć wypadek przy pracy? A może chcesz skonsultować parę spraw? Dobrze trafiłeś!

Skontaktuj się z nami poprzez zakładkę kontakt lub:

 • tel. 577 – 787 – 663
 • email: biuro@mefisto.net.pl

Czekamy na wyzwania! Czekamy na współpracę z Tobą!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *