Wynagrodzenie za nieprzepracowaną część miesiąca

 

Wynagrodzenie za przepracowaną połowę miesiąca- to dzisiejszy temat i kontynuacja tematu, który spędza sen z powiek każdej kadrowej na koniec miesiąca- WYNAGRODZENIA!

Wiemy, że ciężko połapać się we wszystkich normach, zasadach, ustaleniach, wewnętrznych regulaminach… Nam już robi się słabo! Dlatego, żeby pomóc wszystkim przyszłym jak i obecnym kadrowym- nadchodzimy z kursem Kadry i Płace!
Nauczycie się wszystkiego, naprawdę wszystkiego- i koniec miesiąca nie będzie już taki straszny ????
Na razie zdradziliśmy pierwsze szczegóły kursu, ale spokojnie wszystkiego dowiecie się na dniach.

Bez dłuższego owijania w bawełnę, zaczynamy!

W przypadku nieobecności pracownika przez część miesiąca z powodu choroby lub innej przyczyny pojawia się problem dotyczący sposobu wyliczenia wynagrodzenia.

Istnieją aż dwie metody obliczania wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej za przepracowane dni miesiąca.

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca ustalane jest w zależności od tego jaka była przyczyna nieobecności pracownika.

Choroba

Jeśli pracownik był nieobecny w pracy przez część miesiąca, a dobrze wiemy że niestety, ale zaczął się sezon grypowy- pracownik otrzymał w związku z tym wynagrodzenie chorobowe lub pobierał zasiłki lub świadczenia, są to m.in.:

 • zasiłek chorobowy,
 • zasiłek macierzyński,
 • zasiłek opiekuńczy,
 • świadczenie rehabilitacyjne,

Wynagrodzenie, które jest określone miesięczną stawką w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca należy wyliczyć w następujący sposób:

 • pełne miesięczne wynagrodzenie należy podzielić przez 30 (bez względu na liczbę dni miesiąca),
 • otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni choroby wynikającą ze zwolnienia lekarskiego,
 • otrzymaną kwotę odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.
Nieobecność niespowodowana chorobą

Poniżej przedstawimy sposób wyliczenia wynagrodzenia, które posiada stałą miesięczną stawkę za przepracowaną część miesiąca w przypadku wystąpienia nieobecności z przyczyn innych niż choroba.

To także sposób na wyliczenie podjęcia/zakończenia zatrudnienia w trakcie miesiąca!

 • miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu,
 • otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę godzin nieprzepracowanych,
 • otrzymaną kwotę odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.
Przykłady:
 1. Nieobecność spowodowana chorobą:

Pracownik ze stałym wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 3500 zł brutto był niezdolny do pracy z powodu choroby przez 10 dni kalendarzowych w okresie 07.01.2021 r. – 16.01.2021 r. Za ten okres pracodawca wypłaci wynagrodzenie chorobowe.

Wynagrodzenie za okres 01.-06.12.2020 r. oraz 17-31.12.2020 r. należy wyliczyć w następujący sposób:

(3500 zł : 30) x 10 dni = 1 166,67zł

3500 zł – 1 166,67 zł = 2 333,33 zł → wynagrodzenie brutto za przepracowaną część miesiąca

2. Pracownik zaczyna pracę trakcie miesiąca:

Pracownica podejmuje zatrudnienie na pełen etat (praca od poniedziałku do piątku) od dnia 27.01.2021 r. Stałe miesięczne wynagrodzenie wynosi 3200 zł brutto. W styczniu 2021 r. liczba godzin do przepracowania to 152 h (19 dni roboczych x 8 godzin).

Wynagrodzenie za okres 25.01.2021 r. – 31.01.2021 r. należy wyliczyć w następujący sposób:

3200 zł : 152 h = 21,05 zł

21,05 zł x 112 h nieprzepracowane = 2 2357,60 zł

3200 zł – 2 357,60 zł = 842,40 zł → wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca

 


A jeśli nadal nie jesteś pewien co z czym i co do czego- nie martw się! Od tego jesteśmy MY!
Już  za rogiem startują zapisy na kurs Kadry i Płace, gdzie naprawdę nauczymy Cię wszystkiego. Zapewniamy, że po Naszym kursie koniec miesiąca nie będzie straszny!

Zapisz się do Naszego Newslettera aby być na bieżąco!