Drabina przenośna

BEZPIECZEŃSTWO PRACY – DRABINA PRZENOŚNA

Prace wykonywane na drabinie i z drabiny (na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi) zaliczane są do prac szczególnie niebezpiecznych , dlatego przed przystąpieniem do pracy z nimi, należy zapoznać się z zasadami bezpiecznego korzystania z tego sprzętu.

PRAWO

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. poz. 401)

Czy jesteś na bieżąco z nowinkami BHP? Nie? NIC STRACONEGO!
My robimy to za Ciebie, wszystko zbieramy tutaj.

BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z DRABINY MOŻNA ZAPEWNIĆ PRZEZ:
 • właściwy dobór drabiny do wykonywanej pracy,
 • każdorazowe przeglądy jej stanu technicznego,
 • prawidłowe użytkowanie sprzętu,
 • podjęcie odpowiednich środków ostrożności.
ODZIEŻ ROBOCZA

Poły bluzy należy zapiąć, a mankiety rękawów nie mogą luźno zwisać. Jeżeli chodzi o obuwie, to powinno zakładać się pełne buty z podeszwą antypoślizgową.

Przy pewnych czynnościach związanych z wykorzystaniem drabiny powinno się także używać rękawic roboczych i hełmu ochronnego z aktualnym terminem użytkowania (określonym przez producenta) oraz innych środków ochrony indywidualnej, w zależności od występujących zagrożeń.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE
 1. Używanie drabiny niezgodnie z przeznaczeniem.
 2. Stosowanie drabiny uszkodzonej lub wykonanej z nieodpowiednich materiałów.
 3. Używanie drabiny na niestabilnym podłożu.
 4. Używanie drabiny rozstawnej jako przystawnej.
 5. Opieranie drabiny przystawnej o śliskie płaszczyzny, o obiekty lekkie lub wywrotne albo o stosy materiałów, które nie zapewniają stabilności drabiny.
 6. Ustawianie drabiny w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i innych urządzeń – w sposób stwarzający zagrożenie dla użytkowników drabin.
 7. Wchodzenia i schodzenia plecami do drabiny.
 8. Samodzielnego przenoszenia drabiny powyżej 4 m długości.
 9. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
 10. Wykonywania robót ciesielskich, na wysokości powyżej 3 m.
 11. Wykonywanie robót malarskich, na wysokości powyżej 4 m.
 12. Rozstawiania drabin na ruchomym podłożu, typu palety, cegły, dźwigi, rusztowania, pomosty robocze.
 13. Wykonywania prac w bezpośrednim sąsiedztwie napowietrznej linii energetycznej.
 14. Przerabianie i naprawianie drabin we własnym zakresie oraz malowania drabin drewnianych.

Sprawdź co u nas, kliknij tutaj.