Urlop proporcjonalny

W dzisiejszym artykule poruszymy temat urlopu proporcjonalnego. Czym jest? Jak się go wylicza? Pierwsza praca a urlop proporcjonalny.

Ale… na samym początku wspomnimy też o naszym Webinarze! Wszystkiego dowiecie się już wkrótce- obiecujemy, że informację ze wszystkimi szczegółami udostępnimy najszybciej jak się da!

 Czym jest urlop proporcjonalny?

Urlop proporcjonalny, czyli urlop wypoczynkowy, nalicza się dla osób, które nie przepracowały u danego pracodawcy pełnego roku.

Zasada proporcjonalności urlopu odnosi się również do pracowników powracających w roku kalendarzowym do pracy, po:

  • urlopie bezpłatnym,
  •  urlopie wychowawczym,
  •  okresie odbywania służby wojskowej, a także przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych,
  •  tymczasowym aresztowaniu,
  •  odbywaniu kary pozbawienia wolności,
  •  nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

W przypadku gdy pracownik powraca do pracy po jednym z wyżej wymienionych powodów, urlop wypoczynkowy należy proporcjonalnie pomniejszyć.

 Jak ustalić urlop proporcjonalny?

Podczas ustalania urlopu proporcjonalnego pracodawca ma obowiązek pamiętać o wymiarze urlopu wypoczynkowego pracownika, który przysługuje w danym roku.

Zasada przyznawania urlopu proporcjonalnego zakłada otrzymanie urlopu w wymiarze, który odpowiada okresowi zatrudnienia u danego pracodawcy i oznacza, że pracownik traci prawo do urlopu odpowiadającego okresowi bez zatrudnienia.

A co jeśli to pierwsza praca mojego pracownika?

Urlopu proporcjonalnego nie stosuje się w pierwszym roku pracy, gdyż wtedy obowiązuje zasada nabywania urlopu z każdym przepracowanym miesiącem.

Oznacza to, że nie ma określonej liczby dni do wykorzystania na początku zatrudnienia.

Dopiero wraz z początkiem kolejnego roku kalendarzowego następującego po roku rozpoczęcia kariery zawodowej dana osoba nabywa prawo do urlopu z góry, czyli już od 1 stycznia przysługuje jej urlop w wymiarze 20 lub 26 dni.

Urlop proporcjonalny a rozwiązanie stosunku pracy?

Jeżeli przed wykorzystaniem urlopu wypoczynkowego ustanie stosunek pracy, pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego odpowiadającego wymiarowi proporcjonalnie do okresu przepracowanego u danego pracodawcy w roku, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy.

 

Czas na przykłady

 

  1. Pani Oliwia rozpoczęła pracę w nowej firmie od 22 maja 2020 roku. Wymiar urlopu jaki jej przysługuje to 26 dni.Poprzedni stosunek pracy zakończyła 15 maja 2020 roku. Były pracodawca naliczył jej urlop do maja wynoszący 11 dni, dlatego w nowej pracy, mimo że rozpoczęła pracę w tym miesiącu, to urlop za maj jej nie przysługuje.
    Urlop proporcjonalny musimy więc ustalić za okres od czerwca do końca roku.

Urlop proporcjonalny za 2020 rok wynosi: 26 dni / 12 miesięcy x 7 miesięcy = 15,17

W tym przypadku nie należy zaokrąglać urlopu w górę, ponieważ skoro w poprzedniej pracy pani Oliwia wykorzystała już 11 dni z puli przysługującej jej na ten rok (26 dni), to nowy pracodawca może udzielić jej jeszcze 15 dni.

2. Pan Marcin po zakończeniu studiów podjął swoją pierwszą w życiu pracę.

Stosunek pracy rozpoczął się 6 października 2020 r. Wymiar urlopu wynosi 20 dni. Prawo do urlopu w tym roku pan Marcin będzie nabywał z każdym 5. dniem miesiąca, w związku z czym urlop za ten rok wyniesie:

urlop za jeden pełny miesiąc : 20 dni / 12 miesięcy = 1,67

Pan Marcin przepracuje 2 pełne miesiące (06 X – 05 XI oraz 06 XI – 05 XII ) w związku z czym do końca roku będzie mu przysługiwał urlop w wymiarze 3,34 dnia.

Od 1 stycznia 2021 nabędzie prawo do urlopu z góry, w pełnym wymiarze wynoszącym 20 dni.